Nederland op ITS Madrid: Reliable Urban Accessibility

Nederland bundelt op het ITS wereldcongres in Madrid, het internationale evenement voor de verkeer- en vervoersbranche, dit keer de krachten door een collectief Nederlands Paviljoen in te richten. Met een gezamenlijke boodschap ‘Reliable Urban Accessibility’ bieden de Nederlandse partijen op de stand oplossingen voor de steeds groter wordende fileproblematiek, een betere aansluiting van het hoofdwegennet op het onderliggend wegennet en een beter evenwicht van vraag en aanbod van mobiliteit rondom steden. Het Paviljoen geeft hiermee ook aan dat een betere samenwerking tussen concurrenten onderling en publieke en private partijen wel degelijk mogelijk is.

De 10e editie van het jaarlijks georganiseerde ITS wereldcongres vindt dit jaar in Madrid plaats en wel van 16-20 november. De titel van het congres ‘Solutions for today…and tomorrow’ geeft al aan dat ITS geen toekomstmuziek meer is. In Madrid zullen namelijk volop bewijzen geleverd worden van projecten die aantonen dat dankzij ITS, verkeer- en vervoerssystemen vandaag de dag veiliger, efficiënter, betrouwbaarder, comfortabeler en milieuvriendelijker zijn. Op het internationale evenement waar meer dan 4000 vertegenwoordigers uit 60 verschillende landen variërend van internationale, nationale en lokale overheden, overheidsorganisaties, autofabrikanten, logistiek managers, verkeersdeskundigen, architecten, telecom operators, wegenbouwers, ICT bedrijven, onderzoeksinstellingen, tot kenniscentra en consultants worden verwacht, is Nederland dit keer sterk vertegenwoordigd.

Op de vakbeurs van het congres heeft ITS Nederland in samenwerking met de EVD en de branchevereniging ASTRIN een Nederlands paviljoen ingericht. Het paviljoen heeft een open en toegankelijk karakter en biedt ruimte aan een Holland-lounge en een 11-tal displayruimtes.
Het doel van het Nederlands paviljoen is om in Madrid de gehele ITS industrie te tonen wat er in Nederland op het gebied van ITS ontwikkeld is.

Nederland legt nadruk op bereikbaarheid van steden
Het thema van het Nederlandse paviljoen luidt dit keer ‘Bereikbaarheid van steden’. Het is een alomvattend thema waar alle deelnemers hun zeer uiteenlopende activiteiten onder kunnen laten vallen. Net als in de werkgroep van de Commissie Luteijn zullen er door de deelnemende partijen oplossingen geboden worden voor de steeds groter wordende fileproblematiek, een betere aansluiting van het hoofdwegennet op het onderliggend wegennet, een beter evenwicht van vraag en aanbod van mobiliteit en een betere samenwerking tussen publieke en private partijen.
Zo zullen er op de stand o.a. systemen voor het inwinnen en verspreiden van verkeersinformatie, Location Based Services en Mobile Ticketing te zien zijn. Daarnaast zullen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van trajectcontrole en infratechnieken gepresenteerd worden. Maar ook aan thema’s als parkeren, ITS standaardisatie, architectuur voor verkeersmanagement en intelligente bestuurssystemen van voertuigen, wordt op het paviljoen veel aandacht besteed.
Een duidelijke krachtsbundeling van de Nederlandse markt komt tot uiting in het gezamenlijk presenteren van projecten waarbij de betrokken partijen elk zijn/haar rol in het project kunnen toelichten.

Participanten Nederlands paviljoen
Aan het Nederlands paviljoen in Madrid nemen dit keer de volgende partijen deel:
Vialis Verkeer & Mobiliteit bv, TPA traffic & parking automation bv, LogicaCMG, TNO Verkeer & Vervoer, DHV Milieu & Infrastructuur, Siemens Nederland, Dura Vermeer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Peek Traffic, Verenigde VTN Bedrijven en Connekt/ ITS Nederland.

Hieronder volgt een overzicht van de gepresenteerde producten, services en projecten in het kader van stedelijke bereikbaarheid.

– Vialis Verkeer & mobiliteit bv zal zich in Madrid presenteren met projecten, producten en diensten op het gebied van verkeersinformatie, dynamisch verkeersmanagement en ‘cross border management’;
– TPA traffic & parking automation bv presenteert de verkeersregelinstallatie Lotrac, de selectieve afsluiting Seltrac, het parkeerverwijssysteem Guidetrac en het parkeersysteem Parktrac;
– LogicaCMG zal onder andere resultaten van de MTS/Intermezzo projecten tonen maar ook Mobile Ticketing, Mobility Information Centres en Road Pricing;
– TNO Verkeer en Vervoer toont in Madrid veel ontwikkelingen op het gebied van intelligente voertuigen aan de hand van de projecten CoDRIVE, VEHIL Test Centre, AV3/RoboJeep en daarnaast strategische concepten voor verkeersmanagement en verkeers- en reisinformatie;
– DHV Milieu en Infrastructuur zal resultaten laten zien van de internationale projecten ITS Beijing, ITS Shanghai, Super Highways in Zuid-Afrika, TEMPO, Light-rail Tel Aviv, CEDR sub-group telematics en een Nederlands project in de regio Den Haag op het gebied van architectuur voor verkeersmanagement;
– Siemens Nederland presenteert samen met LogicaCMG en Rijkswaterstaat een toepassing van Dynamisch Verkeersmanagement. Verder toont Siemens de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van trajectcontrole;
– Dura Vermeer presenteert onder andere Mobile Services (MS²), Location Based Services en Parkeerservices;
– Ministerie van Verkeer en Waterstaat is vertegenwoordigd met zowel de Meetkundige Dienst als de Adviesdienst Verkeer & Vervoer en zal in Madrid onder andere de projecten Intermezzo en Lane Departure Warning Assistant presenteren;
– Peek Traffic presenteert zich met Automatische Trajectcontrole en Infomobility content als onderdeel voor Dynamisch Verkeersmanagement;
– Verenigde VTN Bedrijven toont verkeerstechnische installaties voor inter- en binnenstedelijk verkeer, dynamische rijstrookmarkering en natte infratechniek zoals brugbesturing en tunnelinstallaties;
– Connekt/ITS Nederland is in Madrid aanwezig als samenwerkingsorganisatie en voorziet in de behoefte aan structureel en actiegericht afstemmingsoverleg tussen de belangrijkste betrokken partijen over de actuele ITS onderwerpen en kennisvelden.

Voor informatie en uitnodigingskaarten
Voor meer informatie over het Nederlands paviljoen, de deelnemende partijen en de bezoekers van het congres en/of de gelijktijdig gehouden vakbeurs of het bestellen van een uitnodigingskaart voor het brengen van een bezoek aan de vakbeurs, kunt u terecht bij: ITS Nederland, Paul Potters of Esther de Waard tel: 015-251 6565.

Voor meer informatie over het congres, raadpleeg de site:
www.madrid2003.itscongress.org

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ITS Nederland

Nederland op ITS Madrid: Reliable Urban Accessibility | Infrasite

Nederland op ITS Madrid: Reliable Urban Accessibility

Nederland bundelt op het ITS wereldcongres in Madrid, het internationale evenement voor de verkeer- en vervoersbranche, dit keer de krachten door een collectief Nederlands Paviljoen in te richten. Met een gezamenlijke boodschap ‘Reliable Urban Accessibility’ bieden de Nederlandse partijen op de stand oplossingen voor de steeds groter wordende fileproblematiek, een betere aansluiting van het hoofdwegennet op het onderliggend wegennet en een beter evenwicht van vraag en aanbod van mobiliteit rondom steden. Het Paviljoen geeft hiermee ook aan dat een betere samenwerking tussen concurrenten onderling en publieke en private partijen wel degelijk mogelijk is.

De 10e editie van het jaarlijks georganiseerde ITS wereldcongres vindt dit jaar in Madrid plaats en wel van 16-20 november. De titel van het congres ‘Solutions for today…and tomorrow’ geeft al aan dat ITS geen toekomstmuziek meer is. In Madrid zullen namelijk volop bewijzen geleverd worden van projecten die aantonen dat dankzij ITS, verkeer- en vervoerssystemen vandaag de dag veiliger, efficiënter, betrouwbaarder, comfortabeler en milieuvriendelijker zijn. Op het internationale evenement waar meer dan 4000 vertegenwoordigers uit 60 verschillende landen variërend van internationale, nationale en lokale overheden, overheidsorganisaties, autofabrikanten, logistiek managers, verkeersdeskundigen, architecten, telecom operators, wegenbouwers, ICT bedrijven, onderzoeksinstellingen, tot kenniscentra en consultants worden verwacht, is Nederland dit keer sterk vertegenwoordigd.

Op de vakbeurs van het congres heeft ITS Nederland in samenwerking met de EVD en de branchevereniging ASTRIN een Nederlands paviljoen ingericht. Het paviljoen heeft een open en toegankelijk karakter en biedt ruimte aan een Holland-lounge en een 11-tal displayruimtes.
Het doel van het Nederlands paviljoen is om in Madrid de gehele ITS industrie te tonen wat er in Nederland op het gebied van ITS ontwikkeld is.

Nederland legt nadruk op bereikbaarheid van steden
Het thema van het Nederlandse paviljoen luidt dit keer ‘Bereikbaarheid van steden’. Het is een alomvattend thema waar alle deelnemers hun zeer uiteenlopende activiteiten onder kunnen laten vallen. Net als in de werkgroep van de Commissie Luteijn zullen er door de deelnemende partijen oplossingen geboden worden voor de steeds groter wordende fileproblematiek, een betere aansluiting van het hoofdwegennet op het onderliggend wegennet, een beter evenwicht van vraag en aanbod van mobiliteit en een betere samenwerking tussen publieke en private partijen.
Zo zullen er op de stand o.a. systemen voor het inwinnen en verspreiden van verkeersinformatie, Location Based Services en Mobile Ticketing te zien zijn. Daarnaast zullen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van trajectcontrole en infratechnieken gepresenteerd worden. Maar ook aan thema’s als parkeren, ITS standaardisatie, architectuur voor verkeersmanagement en intelligente bestuurssystemen van voertuigen, wordt op het paviljoen veel aandacht besteed.
Een duidelijke krachtsbundeling van de Nederlandse markt komt tot uiting in het gezamenlijk presenteren van projecten waarbij de betrokken partijen elk zijn/haar rol in het project kunnen toelichten.

Participanten Nederlands paviljoen
Aan het Nederlands paviljoen in Madrid nemen dit keer de volgende partijen deel:
Vialis Verkeer & Mobiliteit bv, TPA traffic & parking automation bv, LogicaCMG, TNO Verkeer & Vervoer, DHV Milieu & Infrastructuur, Siemens Nederland, Dura Vermeer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Peek Traffic, Verenigde VTN Bedrijven en Connekt/ ITS Nederland.

Hieronder volgt een overzicht van de gepresenteerde producten, services en projecten in het kader van stedelijke bereikbaarheid.

– Vialis Verkeer & mobiliteit bv zal zich in Madrid presenteren met projecten, producten en diensten op het gebied van verkeersinformatie, dynamisch verkeersmanagement en ‘cross border management’;
– TPA traffic & parking automation bv presenteert de verkeersregelinstallatie Lotrac, de selectieve afsluiting Seltrac, het parkeerverwijssysteem Guidetrac en het parkeersysteem Parktrac;
– LogicaCMG zal onder andere resultaten van de MTS/Intermezzo projecten tonen maar ook Mobile Ticketing, Mobility Information Centres en Road Pricing;
– TNO Verkeer en Vervoer toont in Madrid veel ontwikkelingen op het gebied van intelligente voertuigen aan de hand van de projecten CoDRIVE, VEHIL Test Centre, AV3/RoboJeep en daarnaast strategische concepten voor verkeersmanagement en verkeers- en reisinformatie;
– DHV Milieu en Infrastructuur zal resultaten laten zien van de internationale projecten ITS Beijing, ITS Shanghai, Super Highways in Zuid-Afrika, TEMPO, Light-rail Tel Aviv, CEDR sub-group telematics en een Nederlands project in de regio Den Haag op het gebied van architectuur voor verkeersmanagement;
– Siemens Nederland presenteert samen met LogicaCMG en Rijkswaterstaat een toepassing van Dynamisch Verkeersmanagement. Verder toont Siemens de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van trajectcontrole;
– Dura Vermeer presenteert onder andere Mobile Services (MS²), Location Based Services en Parkeerservices;
– Ministerie van Verkeer en Waterstaat is vertegenwoordigd met zowel de Meetkundige Dienst als de Adviesdienst Verkeer & Vervoer en zal in Madrid onder andere de projecten Intermezzo en Lane Departure Warning Assistant presenteren;
– Peek Traffic presenteert zich met Automatische Trajectcontrole en Infomobility content als onderdeel voor Dynamisch Verkeersmanagement;
– Verenigde VTN Bedrijven toont verkeerstechnische installaties voor inter- en binnenstedelijk verkeer, dynamische rijstrookmarkering en natte infratechniek zoals brugbesturing en tunnelinstallaties;
– Connekt/ITS Nederland is in Madrid aanwezig als samenwerkingsorganisatie en voorziet in de behoefte aan structureel en actiegericht afstemmingsoverleg tussen de belangrijkste betrokken partijen over de actuele ITS onderwerpen en kennisvelden.

Voor informatie en uitnodigingskaarten
Voor meer informatie over het Nederlands paviljoen, de deelnemende partijen en de bezoekers van het congres en/of de gelijktijdig gehouden vakbeurs of het bestellen van een uitnodigingskaart voor het brengen van een bezoek aan de vakbeurs, kunt u terecht bij: ITS Nederland, Paul Potters of Esther de Waard tel: 015-251 6565.

Voor meer informatie over het congres, raadpleeg de site:
www.madrid2003.itscongress.org

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ITS Nederland