EZ organiseert roadshows over scholing

Roadshow Leven Lang Leren in de metaal-, elektro- en installatietechniek op 29 november 2006

Den Haag – Scholing van werknemers is cruciaal om de economische bedrijvigheid in Nederland te versterken en te behouden. Ook al onderkennen ondernemers het belang van scholing, vooral voor kleinere bedrijven blijkt het soms lastig hieraan handen en voeten te geven. Het ministerie van Economische Zaken organiseert daarom vier roadshows over scholing en Leven Lang Leren in de praktijk. Op woensdag 29 november 2006 vindt de roadshow Leven Lang Leren in de metaal-, elektro- en installatietechniek plaats in het
Erasmus Expo-& Congrescentrum, Burgemeester Oudlaan 50 in Rotterdam.

De roadshow gaat over het belang van scholing in de metaal-, elektro- en installatietechniek.
Hij geeft antwoord op vragen als: wat zijn de ingrediënten voor goed opgeleid
personeel? Wat levert scholing op? Is er voldoende wisselwerking tussen bedrijven
en kennisinstellingen? Hangt scholing noodzakelijkerwijs samen met innovatie?

De bijeenkomst duurt van 9.30 uur tot 13.30 uur.

Chris Buijink, directeur-generaal Ondernemen en Innovatie van EZ en voorzitter
Jan Kamminga van FME-CWM zullen ingaan op het belang van een leven lang leren.
Ondernemers, branches en kennisinstellingen geven in vier workshops een kijkje
in hun keuken door hun goede en minder goede ervaringen te delen. Op een informatiemarkt
presenteren scholingsaanbieders uit de branche zich.

Een aantal bedrijven heeft zijn voorstel voor scholing aangemeld. Een deskundige
jury heeft uit deze aanmeldingen de drie beste voorstellen geselecteerd. Deze
worden door de bedenkers plenair gepresenteerd tijdens een `scholingswedstrijd´
waarna de zaal beslist wie van de genomineerden het beste plan heeft. De winnaar
krijgt een scholingscheque ter waarde van 2.500 euro.

Programma
09.00 uur Registratie en ontvangst deelnemersmap
09.30 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter de heer Van Heerink
09.40 uur Presentatie `Leven Lang Leren´ door de heer J. Kamminga, voorzitter van de vereniging FME-CWM
10.00 uur Rondetafelgesprek met voorzitters van de brancheorganisaties
10.30 uur Workshop 1: Schadeherstel, een nieuw vak leren door innovatie in de autobranche
Workshop 2: Erkenning verworven competenties, van praktijkervaring naar diploma
Workshop 3: Opleidingsbedrijf Metaal Rijnmond (OBM), de weg naar opscholing en opleiding
Workshop 4: Koudecentrum, maatwerkscholing dankzij samenwerking onderwijs bedrijfsleven
11.10 uur Pauze
11.35 uur Terugkoppeling resultaten workshops door dagvoorzitter
11.55 uur Scholingswedstrijd met drie MKB-bedrijven
12.15 uur Uitreiking scholingscheque door drs. C.P. Buijink, Directeur-Generaal van Ondernemen en Innovatie, ministerie van Economische Zaken, Speech `Belang van een Leven Lang Leren´ door drs. C.P. Buijink
12.30 uur Start informatiemarkt en lunchbuffet
13.30 uur Einde bijeenkomst

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken