Imtech benoemt nieuw lid en nieuwe voorzitter RvC

Gouda – Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa) maakt bekend dat drs. A.H. (Harry) van Tooren (59) in de Vergadering van Aandeelhouders 2006 op 11 april 2006 is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen Imtech N.V.

Harry van Tooren bezit de Nederlandse nationaliteit en was voorheen lid van het Executive Committe ING Europe/Wholesale International. Door zijn kennis en ervaring op financieel, administratief en accounting terrein geldt Harry van Tooren als een financieel expert.

Tevens is ir. R.M.J. (Rudy) van der Meer (60), thans lid van de Raad van Commissarissen,benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Imtech N.V. Zijn benoeming komt voort uit komt voort uit het aftreden van drs. A.G. (Aad) Jacobs in verband met het bereiken van de 70-jarige leeftijd.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen van Imtech N.V. per 12 april 2006 is als volgt:

  • Ir. R.M.J. (Rudy) van der Meer, voorzitter
  • Prof. Dr. B. (Bert) de Vries, vice-voorzitter
  • E.A. (Eric) van Amerongen
  • Mw. Drs. C.J. (Dien) de Boer-Kruyt
  • Drs. P.J. (Peter) Groenenboom
  • Drs. A.H. (Harry) van Tooren

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.