Viaduct

Oordeel deskundigen moet gebruik betoninnovaties versnellen

Foto: ProMedia / Vincent Krabbendam

Het toepassen van betoninnovaties in onder meer infrastructuur moet een stuk sneller kunnen door onzekerheden over die producten weg te nemen. Vanuit dat idee hebben opdrachtgevers en marktpartijen het Betoninnovatieloket opgericht. Als het product via dat loket is gevalideerd, kan het worden toegepast in de praktijk en meegenomen in aanbestedingen.

Het loket werd onlangs al aangekondigd tijdens Infratech en nu zijn de ‘deuren’ dus officieel geopend, zo meldt CROW. Verder zijn TNO, de gemeente Den Haag, Mebin, Rijkswaterstaat GPO, het Rijksvastgoedbedrij, Strukton/GBN, Van Hattum en Blankevoort, Heijmans, provincie Fryslân en TU Delft.

De beoordelingsprocedure richt zich op de toepassingsgebieden infra, woningbouw, utiliteitsbouw en industrie. Partijen kunnen hun innovaties aanmelden, waarna een commissie van deskundigen ze beoordeelt en – als het goed is – valideert. Dat neemt dan de onzekerheden weg en geeft een soort keurmerk voor de kwaliteit en toepasbaarheid van het product. Onder de experts zijn opdrachtgevers, opdrachtnemers, kennisinstituten, adviesbureaus en zelfstandig ondernemers.

Discussies voorkomen

Volgens Albert Haveman van CROW stuit het toepassen van innovatieve betonproducten op drempels. “De basisgedachte van het loket is dat een onafhankelijk oordeel over de innovatie het toelaten door opdrachtgevers van nieuwe producten vergemakkelijkt. Er is duidelijk behoefte aan het toepassen van innovaties. Het voorkomen en wegnemen van discussies over de werking ervan kan daaraan bijdragen. Het valideren van innovaties verhoogt de zekerheid over de werking ervan bij potentiële opdrachtgevers en neemt de voedingsbodem voor discussies weg.”

Team van deskundigen

Bij het indienen van innovaties kan uiteraard niet worden volstaan met een vage schets op de achterkant van een bierviltje. Er moet een product of omschrijving met onderbouwde claims worden aangeleverd, en een toelichting over het toepassingsgebied. Vanuit de stuurgroep wordt een team van deskundigen aangewezen dat zich over het product in kwestie buigt.

Onderdeel van het traject is een inlichtingenbijeenkomst tussen indiener en deskundigen. Die delen hun bevindingen, inclusief goed- of afkeuring, met de stuurgroep. Als die de aanbeveling heeft overgenomen, stelt het Betoninnovatieloket de bedenker van de innovatie op de hoogte van het besluit. Alles wat wordt ingediend, valt onder geheimhouding. “De afgelopen tijd zijn er informatieve vragen gesteld. Op dit moment zijn er nog geen concrete aanvragen ingediend”, laat Haveman desgevraagd weten.

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.