Bord werk in uitvoering

Wat de GWW-sector kan leren van de gezondheidszorg

Foto: Vincent Krabbendam / ProMediaDe grond-, wegen- en waterbouw kan veel leren van de manier waarop de gezondheidszorg innovaties door de hele sector uitrolt. Dat is het onderliggende idee van een online innovatiedebat dat plaatsvindt op 9 maart, als eerste sessie in een reeks van vier.

Platform WOW is gericht op meer samenwerking tussen weg- en waterbeherende overheden om zo het werk aan grond, wegen en water naar een hoger plan te tillen. “Dat kan betekenen dat dezelfde kwaliteit tegen lagere kosten wordt gerealiseerd, of dat voor dezelfde kosten de kwaliteit omhoog gaat”, legt regio-adviseur Roel Brandt uit.

In dat kader worden dit jaar vier evenementen georganiseerd, met het opschalen van innovaties als rode draad. De eerste in die serie is een debat op 9 maart. Die dag staat centraal wat de grond-, wegen- en waterbouw kan leren van de gezondheidszorg als het om innoveren gaat. Platform WOW organiseert de reeks samen met het Infra Innovatie Netwerk en het Innovatieatelier.

Dezelfde problemen en uitdagingen

“We weten uit ervaring dat het heel leerzaam kan zijn om te kijken hoe dingen in andere vakgebieden worden gedaan”, verklaart Brandt die insteek. “Want veel problemen en uitdagingen zijn hetzelfde, maar ze worden soms per sector anders opgelost. Dat we nu bij de gezondheidszorg zijn uitgekomen, heeft alles met corona te maken. Dat heeft een enorme impact op de zorg én de maatschappij, waardoor het echt noodzakelijk is om versneld te innoveren. En vervolgens moet dat wat goed werkt ook elders in de sector zo snel mogelijk worden overgenomen.”

Zulke leerpunten uit de corona-aanpak door de gezondheidszorg zijn volgens Brandt goed te vertalen naar de GWW. En niet zozeer de innovaties, want die zijn immers sector-specifiek en in de GWW is er op zich geen gebrek aan. Maar er zijn wel lessen te leren over de manier waarop innovaties wijdverbreid raken, in plaats van op plaatselijk of regionaal niveau blijven steken. “Dat vraagt het nodige van opdrachtgevers en opdrachtnemers, dus daarom willen we beide groepen bij het debat betrekken.”

Dagelijks bezig met innoveren

Vanuit de zorg zijn er twee sprekers op 9 maart: Yvonne de Keulenaar van het ministerie van Volksgezondheid en Jaap Lombaers van TNO. “Daarmee hebben we twee sprekers gevonden die zicht dagelijks bezighouden met innovaties en het uitrollen daarvan”, verklaart Brandt de keuze. “Zij zijn bij uitstek geschikt om de verbinding te leggen en de leerpunten naar voren te brengen waarover daarna het debat kan worden gevoerd.”

Daarnaast gaan vier panelleden onder leiding van Jolande Baudet van Heijmans met elkaar en de online deelnemers met elkaar in discussie. In dat panel schuiven Philip Nieuwenhuizen (MKB Infra), Lindy Molenkamp (provincie Noord-Holland), Arne Koudstaal (KWS Infra) en Marten Klein (gemeente Amsterdam). Zij zijn gekozen omdat ze de verschillende marktpartijen vertegenwoordigen. Ze praten onder meer over de keuze voor de juiste innovaties, de implementatie daarvan in het werkproces en de mogelijkheden om innovaties te stimuleren.

Vier bijeenkomsten

Hoe de komende drie bijeenkomsten eruit zien, wordt mede bepaald door het verloop en de uitkomsten van het debat op 9 maart. De verwachting is wel dat de tweede en derde editie nog online plaatsvinden. Men hoopt de vierde en laatste bijeenkomst tegen het einde van 2021 weer fysiek te kunnen laten plaatsvinden. Aanmelden voor de bijeenkomst op 9 maart kan via de site van Platform WOW.

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.