Fundering eerste gecombineerde luchtwasser gestort

Op weg naar gezondere toekomst intensieve veehouderij

’s-Hertogenbosch – Staatssecretaris Pieter van Geel en Gedeputeerde Annemarie Moons hebben vandaag samen de fundering gestort voor de bouw van de eerste gecombineerde luchtwasser in Nederland. Dit deden zij op een intensief veehouderijbedrijf in Elsendorp in de gemeente Gemert-Bakel. De gecombineerde luchtwasser is een luchtfilter die een chemische wassing met een biologische wassing combineert. Hij vermindert veel van de uitstoot van geur, fijnstof en amoniak uit een bedrijf. De bouw van luchtwassers is de eerste stap om de leefomgeving rond de intensieve veehouderijen en de gezondheid van de mensen in de omgeving te verbeteren. Binnenkort worden op nog meer bedrijven in de gemeente Gemert-Bakel dit soort luchtwasser geplaatst.

Bij het varkensbedrijf van de familie Van Deurzen is op 13 november 2006 de fundering gestort voor de bouw van een gecombineerde luchtwasser. Nog waarschijnlijk aan het eind van 2006 zal de luchtwasser in werking zijn.

Met de inzet van gecombineerde luchtwassers wordt de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof ieder met 70% tot 90% gereduceerd. Deze luchtwassers maken het dan ook mogelijk de luchtkwaliteit rond een intensieve veehouderij te verbeteren. Daarom zijn ook het ministeries van VROM en LNV bezig een stimuleringsregeling voor luchtwassers te maken. De provincie Noord-Brabant, de gemeente Gemert-Bakel en de ZLTO vonden dit voldoende redenen om gezamenlijk in een pilotproject de inzet van deze nieuwe techniek bij een aantal bedrijven te stimuleren. Op 20 bedrijven in de pilotgemeente wordt een gecombineerde luchtwasser geplaatst.

De bedrijven doen mee in het proefproject Implementatie gecombineerde luchtwassers in de gemeente Gemert-Bakel. Het proefproject is onderdeel van de Duurzaamheidimpuls Landbouw: een samenwerkingsproject van de provincie Noord-Brabant en de ZLTO. De provincie Noord-Brabant steunt het project met een subsidie van €20.000,-. De bedrijven verbeteren hun milieuprestaties op vrijwillige basis en doen daarmee meer dan zij wettelijk verplicht zijn. Verder werken ze mee aan onderzoek en demonstratie van de nieuwe techniek aan collega veehouders. De Universiteit van Wageningen onderzoekt de prestaties van de gecombineerde luchtwassers, zodat deze verder kunnen worden verbeterd. Ook richt het onderzoek zich op de mogelijkheden van reductie van de aanschafkosten en het energieverbruik.

Gedeputeerde Moons: “De uitdaging is om de nieuwe luchtwassers betaalbaar te maken voor brede toepassing in de praktijk. Het uiteindelijk doel is dat het gebruik van luchtwassers en andere innovatieve technieken die de duurzaamheid vergroten, in heel Brabant toegepast gaan worden. Op die manier gaan milieu en economische ontwikkeling hand in hand.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant