Innovatieve bodemsanering Wassenaarseweg

Eerste volwaardig ijzerscherm in Nederland

Den Haag – Op maandag 10 juli is de aanleg van een ijzerscherm aan de Wassenaarseweg in Katwijk van start gegaan. Het grondwater is ter plekke verontreinigd met chloorkoolwaterstoffen. Het ijzerscherm breekt deze verontreiniging af tot onschadelijke stoffen. Het nabij gelegen volkstuinencomplex wordt hierdoor beschermd tegen de verontreiniging.

Voor het ijzerscherm is op de grens met het volkstuinencomplex een sleuf gegraven over een lengte van 180 meter tot een diepte van 5,5 meter. De sleuf is opgevuld met een mengsel van ijzergranulaat en zand. Zodra het verontreinigde water met het ijzer in contact komt, ontstaat een chemische reactie waarbij de verontreiniging wordt omgezet in onschadelijke reststoffen.

Het voordeel van een ijzerscherm in vergelijking met een, vaak gebruikelijke, grondwateronttrekking is dat er geen actieve maatregelen zoals pompen of een waterzuivering noodzakelijk zijn. IJzerschermen zijn al met succes beproefd in de VS en Canada. Het ijzerscherm aan de Wassenaarseweg is het eerste volwaardige ijzerscherm in Nederland.
Het project wordt in opdracht van de Provincie Zuid-Holland uitgevoerd door aannemer NTP Milieu. Grontmij Nederland b.v. voert de directie. De aanleg van het ijzerscherm zal ongeveer twee weken in beslag nemen. Het ijzerscherm zal tenminste 30 jaar blijven bestaan. Met periodieke controle van de grondwaterkwaliteit wordt de werking van het ijzerscherm nauwlettend gevolgd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland