Syntens en FME gaan samenwerken aan innovatie

Hulp voor MKB-bedrijven die willen en kunnen innoveren

Nieuwegein – FME en Syntens gaan nauwer samenwerken. Beide organisaties hebben daartoe op 23 mei 2006 hun handtekening gezet onder een Service Level Agreement (SLA). De SLA helpt FME de beschikbare kennis en kunde beter te ontsluiten naar het midden- en kleinbedrijf (mkb) en brengt Syntens beter en sneller in contact met dát deel van het mkb dat wil en kan innoveren.

FME en Syntens werkten al samen, vooral in programma’s die zich richtten op kennisverspreiding en -overdracht. Deze samenwerking wordt nu verbreed en uitgebreid. In het contract zijn concrete afspraken vastgelegd, waaronder de uitvoering van de zogeheten Innovatie Prestatie Contracten (IPC’s). Deze nieuwe stimuleringsregeling van het ministerie van Economische Zaken moet de innovatie in het mkb faciliteren. Voor een IPC zijn dertig bedrijven nodig, die hun innovatieprogramma deels individueel en deels collectief vormgeven. FME en Syntens willen in samenspraak IPC-trajecten in het land opzetten.

Het is de bedoeling dat in nauw overleg in kaart wordt gebracht welke vraagstukken binnen de sector spelen, toegespitst op de thema’s product-, proces- en marktinnovatie. Van daaruit worden gericht programmalijnen ontwikkeld, waarmee FME en Syntens – nog beter dan in het verleden – gezamenlijk optrekken richting de individuele bedrijven.

Grote winnaars van het SLA moeten de FME-lidbedrijven worden. Het uitgangspunt is de vraag die ondernemers hebben. Nauwe samenwerking tussen FME en Syntens is daarbij van groot belang. Gezamenlijk komen de organisaties dichter bij de ondernemersvraag en kunnen hun aanbod daar scherper op ontwikkelen. FME organiseert in totaal 160 branches. Alle bedrijven die hierbij zijn aangesloten, kunnen binnen dit SLA een beroep doen op de expertise van Syntens.

FME en Syntens gaan de voortgang binnen het afgesloten samenwerkingscontract tweemaal per jaar evalueren. Dan gaat het om een terugkoppeling van feiten en cijfers. Eens per jaar is er daarnaast onderling overleg over (bijstelling van) de gezamenlijke strategie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers