Niels Scholten Voorzitter van De NieuwBouw

Rotterdam – Niels Scholten is benoemd als voorzitter van De NieuwBouw, het jongeren platform voor vernieuwing in de bouwsector. Niels Scholten is werkzaam bij BAM Rail. Voor zijn benoeming was Niels Scholten als Voorzitter actief bij het jongerennetwerk InterCompany Association (ICA). Met de contacten en ervaringen die Niels bij het ICA heeft opgedaan ziet De NieuwBouw kansen voor bouwbrede beïnvloeding van de attitude in de sector.

Als Voorzitter van De NieuwBouw zal Niels zich richten op het verder verbreden van het netwerk en contacten onderhouden met de bestaande leden en bedrijven. Tevens zal Niels de ruim 700 leden van De NieuwBouw enthousiasmeren om de sector uit te dagen tot vernieuwing. Niels zal zich verder richten op het vergroten van de politieke betrokkenheid bij de bouw en het stimuleren van gebruikersgericht bouwen.

Met de benoeming van Niels kent De NieuwBouw een vijfhoofdig bestuur. Deze bestaat verder uit Amy Oerlemans Communicatie (OVG Projectontwikkeling), Krista den Drijver Projecten (Rijkswaterstaat), Jeroen Weck Financiën (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) en Rick Meynen Secretaris (ONRI).

Niels is op 25 april 1977 geboren en heeft de opleiding Civiele Techniek gevolgd aan de Hogeschool van Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam. Niels is werkzaam bij BAM Rail als projectorganisator. Voorafgaand aan deze functie heeft hij 3 jaar ervaring opgedaan als adviseur bij DHV Milieu en Infrastructuur en bij de Projectorganisatie HSL Zuid, als projectorganisator projectingenieur bij Brug Hollandsch Diep en Tunnel Oude Maas.

De NieuwBouw is in november 2004 opgericht als platform van jonge professionals in de bouw. De NieuwBouw bestaat uit deelnemers vanuit opdrachtgevers, aannemers, adviesbureaus en kennisinstellingen. Gezamenlijk geeft De NieuwBouw gezicht aan de noodzakelijke verandering in de sector. Het geluid van De NieuwBouw moet bijdragen aan een andere mentaliteit. De NieuwBouw staat voor samenwerken op basis van vertrouwen, gericht op vernieuwing, verbetering en transparantie van de sector om innovatie en concurrentie te verhogen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: De NieuwBouw