Eerste diepinfiltratie van regenwater in Nederland

Melanie Schultz van Haegen, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, neemt maandagmiddag 7 november 2005 in de gemeente Rijssen-Holten Nederlands eerste diepinfiltratiesysteem voor de berging van regenwater in gebruik. In 2002 en 2003 werd Rijssen kort achter elkaar getroffen door zware hoosbuien. Hierdoor kwamen de lager gelegen delen van de stad meer dan eens blank te staan. De nieuwe vorm van regenwaterberging is nodig om dergelijke wateroverlast te voorkomen.

De gemeente heeft al veel gedaan om de situatie te verbeteren: rioolleidingen zijn groter gemaakt en er zijn vijvers en ondiepe infiltratievoorzieningen aangelegd. In het hoger gelegen gebied van Rijssen, dat intensief is bebouwd, is onvoldoende ruimte voor vijvers of wadi’s. Daarom heeft de gemeente met dit diepinfiltratiesysteem in de Zuiderstraat een unieke en innovatieve oplossing gevonden. Verdeeld over de straat komen er drie ondiepe infiltratieputten in de grond. Deze kunnen het regenwater van normale regenbuien opvangen. Op het laagst gelegen punt komt de diepinfiltratieput. Deze is vijftig meter diep. Bij stortbuien wordt daar het overtollige regenwater in opgevangen. Met deze diepe put kan 400.000 liter extra water per uur worden opgevangen. Het water stroomt dan niet meer via de bestaande riolering of het oppervlak naar het lager gelegen centrum, maar wordt geïnfiltreerd in de bodem.

Deze vorm van waterberging is gekozen omdat de aanleg van het systeem (de drie ondiepe putten en de diepe put) minder ruimte in beslag neemt. Daarnaast brengt de aanleg ervan ook minder overlast en minder kosten met zich mee dan andere vormen van regenwaterinfiltratie.

De diepinfiltratieput past goed in het nieuwe waterbeleid van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Willen we Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar houden, dan moeten we het water de ruimte geven. Dat betekent: eerst vasthouden, daarna bergen en dan pas afvoeren.

Het systeem voor diepinfiltratie is ontwikkeld en ontworpen door ingenieursbureau IF Technology uit Arnhem en wordt aangelegd door grondboorbedrijf Haitjema uit Dedemsvaart. Het systeem voor de ondiepe infiltratie is door Roelofs Advies en Ontwerp ontwikkeld. Roelofs Wegenbouw uit Den Ham heeft de ondiepe putten aangelegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Rijssen-Holten