TNO en TU Delft in Kenniscentrum Bouwprocesinnovatie

Delft – TU Delft en TNO gaan samenwerken in het Kenniscentrum Bouwprocesinnovatie. Het Kenniscentrum richt zich op de verschillende aspecten van procesinnovatie in het gehele bouwproces en wil die verder ontwikkelen, wetenschappelijk onderbouwen, verspreiden en helpen inbedden in de praktijk. Op 7 april 2005 ondertekenen in Delft Hans Huis in ‘t Veld en Hans de Wit van Raad van Bestuur van TNO en Hans van Luijk van College van Bestuur van de TU Delft de samenwerkingsovereenkomst.

Kennisontwikkeling, -uitwisseling en -verspreiding
Het Kenniscentrum Bouwprocesinnovatie heeft drie hoofdtaken: kennisontwikkeling (onderzoek), kennisuitwisseling (samenwerking met praktijk en wetenschap) en kennisverspreiding (praktijkimplementatie en kennisoverdracht). Het kenniscentrum gaat hierbij uit van een intensieve kennisinteractie tussen wetenschap en praktijk (‘putting research into action’). Vanuit het kenniscentrum worden praktijkprojecten opgestart, dan wel koppelingen gemaakt met lopende projecten van deelnemende partners, die daarmee bijdragen aan de kennisopbouw van het onderzoeksveld bouwprocessen. Daarnaast worden wetenschappelijke projecten binnen het kenniscentrum ondergebracht, zoals verkennende studies, promotie-onderzoeken etc. Op nationale schaal zal het kenniscentrum samenwerken met andere kennisinstellingen, partijen uit de praktijk en met het programma PSIBouw

Bouw moet veranderen
In de komende paar jaar wordt van de bouw een vergaande verandering gevraagd worden. De uitdaging ligt in het bereiken van “verbetering door verandering”, verbetering en “professionalisering” van de organisatie en beheersing van het bouwproces door verandering van rolpatronen, posities van partijen, interactie van partijen, informatietechnologie en de innovatiecultuur in de bouw. Hiervoor is theorie- en ideevorming en ontwikkeling over bruikbare veranderingsmodellen en innovatiemethodieken noodzakelijk. Het Kenniscentrum Bouwprocesinnovatie zal zich daarom richten op de processen rond vraag en de vrager, gebruik en de gebruiker, en dus op de levenscyclus van gebouwde faciliteiten. Dit vraagt radicale herordening van het bouwproces als geheel, en van de traditionele rollen en posities van partijen in dat proces.

Kenniscentra
Samen met universiteiten heeft TNO circa 30 kenniscentra om kennis te ontwikkelen op zorgvuldig geselecteerde terreinen. Deze kenniscentra fungeren als innovatiecentra. www.tno.nl/tno/wie_we_zijn/organisatie/kenniscentra/

Meer informatie over het Kenniscentrum Bouwprocesinnovatie vindt men op: www.kcbpi.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO (Centraal kantoor)

TNO en TU Delft in Kenniscentrum Bouwprocesinnovatie | Infrasite

TNO en TU Delft in Kenniscentrum Bouwprocesinnovatie

Delft – TU Delft en TNO gaan samenwerken in het Kenniscentrum Bouwprocesinnovatie. Het Kenniscentrum richt zich op de verschillende aspecten van procesinnovatie in het gehele bouwproces en wil die verder ontwikkelen, wetenschappelijk onderbouwen, verspreiden en helpen inbedden in de praktijk. Op 7 april 2005 ondertekenen in Delft Hans Huis in ‘t Veld en Hans de Wit van Raad van Bestuur van TNO en Hans van Luijk van College van Bestuur van de TU Delft de samenwerkingsovereenkomst.

Kennisontwikkeling, -uitwisseling en -verspreiding
Het Kenniscentrum Bouwprocesinnovatie heeft drie hoofdtaken: kennisontwikkeling (onderzoek), kennisuitwisseling (samenwerking met praktijk en wetenschap) en kennisverspreiding (praktijkimplementatie en kennisoverdracht). Het kenniscentrum gaat hierbij uit van een intensieve kennisinteractie tussen wetenschap en praktijk (‘putting research into action’). Vanuit het kenniscentrum worden praktijkprojecten opgestart, dan wel koppelingen gemaakt met lopende projecten van deelnemende partners, die daarmee bijdragen aan de kennisopbouw van het onderzoeksveld bouwprocessen. Daarnaast worden wetenschappelijke projecten binnen het kenniscentrum ondergebracht, zoals verkennende studies, promotie-onderzoeken etc. Op nationale schaal zal het kenniscentrum samenwerken met andere kennisinstellingen, partijen uit de praktijk en met het programma PSIBouw

Bouw moet veranderen
In de komende paar jaar wordt van de bouw een vergaande verandering gevraagd worden. De uitdaging ligt in het bereiken van “verbetering door verandering”, verbetering en “professionalisering” van de organisatie en beheersing van het bouwproces door verandering van rolpatronen, posities van partijen, interactie van partijen, informatietechnologie en de innovatiecultuur in de bouw. Hiervoor is theorie- en ideevorming en ontwikkeling over bruikbare veranderingsmodellen en innovatiemethodieken noodzakelijk. Het Kenniscentrum Bouwprocesinnovatie zal zich daarom richten op de processen rond vraag en de vrager, gebruik en de gebruiker, en dus op de levenscyclus van gebouwde faciliteiten. Dit vraagt radicale herordening van het bouwproces als geheel, en van de traditionele rollen en posities van partijen in dat proces.

Kenniscentra
Samen met universiteiten heeft TNO circa 30 kenniscentra om kennis te ontwikkelen op zorgvuldig geselecteerde terreinen. Deze kenniscentra fungeren als innovatiecentra. www.tno.nl/tno/wie_we_zijn/organisatie/kenniscentra/

Meer informatie over het Kenniscentrum Bouwprocesinnovatie vindt men op: www.kcbpi.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO (Centraal kantoor)