EIB: Orderportefeuilles bouw onveranderd

In december is de werkvoorraad in de totale bouwnijverheid ten opzichte van november niet veranderd, en is uitgekomen op 9,7 maanden werk.

Ook de werkvoorraad in de burgerlijke- en utiliteitsbouw kwam met 11,3 maanden werk in december uit op hetzelfde niveau als in november. De werkvoorraad bij utiliteitsbouwbedrijven nam met drie tiende maand toe en kwam uit op 10,1 maanden werk. De orderportefeuilles bij bedrijven in de woningbouw namen in december met twee tiende maand af tot 12 maanden werk.

In de grond-, water- en wegenbouw stabiliseerde de werkvoorraad in december op 6,6 maanden werk. De orderportefeuilles bleven bij zowel grond- en waterbouw- als wegenbouwbedrijven steken op respectievelijk 7,8 en 5,7 maanden werk.

Circa één op de negen bedrijven geeft aan dat de situaties rondom de PAS en PFAS zorgt voor stagnatie in onderhanden werk. In de b&u is voor het eerst sinds medio 2017 het aantrekken van personeel niet de belangrijkste reden voor stagnatie, maar de situaties rondom PAS/PFAS. Bij gww-bedrijven is een gebrek aan orders de belangrijkste reden voor stagnatie.

De productie was in de afgelopen drie maanden bij een kwart van de bedrijven toegenomen, terwijl de productie bij bijna één op de acht bedrijven was afgenomen. In december beoordeelde ruim een vijfde van de bedrijven hun huidige orderpositie als groot, terwijl ruim een op de tien bedrijven hun orderpositie als klein beoordeelde.

Ruim 10% van de bedrijven verwacht een toename in de personeelsbezetting, en ongeveer 5% van de bedrijven verwacht een afname. Ongeveer een derde van de bouwbedrijven verwacht de prijzen in het komende kwartaal te verhogen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van januari 2020 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 250 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)