EIB: Orderportefeuilles bouw toegenomen

In november is de werkvoorraad in de bouwnijverheid ten opzichte van oktober met drie tiende maand gestegen tot 9,7 maanden werk.

De werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw kwam in november uit op 11,3 maanden werk, een stijging van vier tiende maand ten opzichte van oktober. De werkvoorraad bij utiliteitsbouwbedrijven nam met vier tiende maand toe en kwam uit op 9,8 maanden werk. Bij de woningbouwbedrijven zijn de orderportefeuilles met drie tiende maand toegenomen tot 12,2 maanden werk.

Ook de orderportefeuilles in de grond-, water- en wegenbouw zijn in november toegenomen; de gemiddelde werkvoorraad is met twee tiende maand toegenomen en kwam uit op 6,6 maanden werk. De werkvoorraad bij zowel grond- en waterbouwbedrijven als wegenbouwbedrijven namen met twee tiende maand toe en kwamen uit op respectievelijk 7,8 maanden en 5,7 maanden werk.

Bijna één op de acht bedrijven geeft aan dat de situaties rondom de PAS en PFAS zorgt voor stagnatie in onderhanden werk. Bij gww-bedrijven blijft dit de belangrijkste reden voor stagnatie. Verder noemen gww-bedrijven een gebrek aan orders als belangrijke oorzaak van stagnatie. Bij b&u-bedrijven zijn problemen in de personeelsvoorziening de belangrijkste oorzaak voor stagnatie.

De productie in de afgelopen drie maanden is bij twee op de tien bedrijven toegenomen, terwijl de productie bij één op de tien bedrijven was afgenomen. In november beoordeelden ongeveer 20% van de bedrijven hun huidige orderpositie als groot, terwijl bijna 15% hun orderpositie als klein beoordeelde. Ruim een op de acht bedrijven verwacht een toename in de personeelsbezetting, en ongeveer 10% van de bedrijven verwacht een afname. Ongeveer een derde van de bouwbedrijven verwacht de prijzen in het komende kwartaal te verhogen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van december 2019 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 225 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)