Samenstelling raad van bestuur Koninklijke BAM Groep nv

De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv deelt mee dat ir. N.J. de Vries het voorzitterschap van de raad van bestuur op 1 oktober 2014 zal overdragen aan ir. R.P. van Wingerden, MBA. Op 1 april 2015 zal Nico de Vries (63), na een dienstverband van 38 jaar, met pensioen gaan.

BAM werkt momenteel aan diverse programma’s om de financiële en operationele resultaten te verbeteren. De heer De Vries heeft – in goed overleg met de raad van commissarissen – besloten zijn functie neer te leggen, zodat zijn opvolger de volledige verantwoordelijkheid kan nemen voor deze programma’s.

De raad van commissarissen respecteert het besluit van de heer De Vries en dankt hem voor zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van BAM. De heer Elverding, voorzitter van de raad van commissarissen, zegt namens de raad: ‘Wij willen onze waardering uitspreken voor de inzet en aanzienlijke prestaties van de heer De Vries. De raad van commissarissen is verheugd dat de heer De Vries tot 1 april 2015 als adviseur voor de vennootschap beschikbaar is.’

Rob van Wingerden (53) trad in 1988 in dienst van de Groep en was werkzaam in diverse (project)managementfuncties bij werkmaatschappijen binnen en buiten Nederland. Hij heeft daarmee uitgebreide kennis en ervaring verworven met betrekking tot de werkmaatschappijen van BAM en de bouwsector in het algemeen. Sinds 2008 maakt hij deel uit van de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep. Hij is lid van het algemeen bestuur van Bouwend Nederland en bestuurslid van Vernieuwing Bouw. De raad van commissarissen is ervan overtuigd dat hij de ervaring, leiderschapskwaliteiten en energie heeft om BAM door de volgende ontwikkelingsfase te leiden.

De raad van commissarissen deelt tevens mee dat de heer M.J. Rogers op 1 oktober 2014 afstand doet van zijn verantwoordelijkheden als lid raad van bestuur – na een carrière van veertig jaar in de bouwsector, waarvan 35 jaar bij BAM – om andere uitdagingen buiten de onderneming aan te gaan.

De heer Rogers trad in 1979 in dienst van BAM als ingenieur en werd in 2009 benoemd als lid raad van bestuur. De raad van commissarissen wil de heer Rogers dank zeggen voor zijn langjarige inzet voor en zijn toewijding aan de onderneming en haar rechtsvoorgangers.

Per 1 oktober 2014 zal de raad van bestuur worden gevormd door ir. R.P. van Wingerden, MBA (voorzitter), ir. T. Menssen, MBA (CFO) en ing. E.J. Bax, MBA (COO).

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: BAM - Koninklijke BAM Groep nv