Railsector lanceert denderendebanen.nl

logo railforum

De railsector heeft op 9 januari 2013 de nieuwe website ‘www.denderendebanen.nl’ gelanceerd. De komende jaren verwacht men in de railsector een groot tekort aan goed gekwalificeerd, technisch en rijdend personeel. Net als in andere sectoren vergrijst het huidige personeelsbestand en is de huidige instroom van jonge mensen beperkt.

Om het verloop uit de sector op te vangen en de aanwezige kennis te borgen willen de bedrijven in de railsector weer een aantrekkelijke werkgever worden. Een aantal koplopende bedrijven besloot daarom een gezamenlijke website te maken, als onderdeel van een arbeidsmarktgerichte imagocampagne. Deze bedrijven doen dit gezamenlijk binnen het kennisplatform Railforum. Met informatie over bedrijven in de railsector, enthousiaste verhalen van medewerkers, vacatures, opleidingen e.d. brengt men de sector op een positieve manier onder de aandacht. De website is voor het vinden van vacatures en stages, en wat je met verschillende opleidingen in de railsector kunt doen.

De website richt zich voornamelijk op jonge mensen die nog niet werkzaam zijn in de sector en hun beroepskeuze nog gaan maken. Daarnaast verlaagt het de drempel om in contact te komen met railgerelateerde bedrijven.

Over Railforum

Railforum is al 20 jaar het onafhankelijke kennisplatform voor de brede railsector. Zo’n 85 bedrijven, organisaties en overheden zijn bij Railforum aangesloten. De activiteiten van Railforum hebben als doel het maatschappelijk en economisch rendement van het spoorvervoer in Nederland te vergroten. Railforum streeft naar kennisuitwisseling en stimuleert innovatieve initiatieven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Railforum