Alex Vermeulen waarnemend algemeen directeur Rijksgebouwendienst

In verband met het vertrek van Peter Jägers als directeur-generaal Rijksgebouwendienst (RGD) per 1 maart 2012, is besloten om Alex Vermeulen per 1 maart 2012 aan te stellen als waarnemend algemeen directeur van de RGD. De waarneming overbrugt de periode tot de start van het Rijksvastgoedbedrijf, de fusie van RGD met het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB). Voor deze nieuwe organisatie wordt momenteel een kwartiermaker / beoogd hoofddirecteur geworven.

Alex Vermeulen (1954) werkt sinds 2003 bij de RGD in verschillende leidinggevende functies. Sinds 2007 is hij directeur Advies & Architecten. Daarvoor was hij van 1997 tot 2001 werkzaam in het bedrijfsleven bij een IT-organisatie en verschillende adviesbureaus. Van 1981 tot 1997 werkte Alex Vermeulen bij het ministerie van VROM in verschillende (leidinggevende) functies. Hij startte zijn loopbaan als wetenschappelijk medewerker bij de Universiteit van Amsterdam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties