Cees Veerman treedt terug als commissaris bij DHV

Prof. dr. C.P. Veerman zal per 1 januari 2012 terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen van de DHV Groep, wereldwijd leverancier van advies- en ingenieursdiensten. De heer Veerman heeft deze functie sinds maart 2010 bekleed.

De aanleiding is DHV’s recente betrokkenheid bij het Mekong Deltaplan project in Vietnam, als leider van het winnende consortium. Dit prestigieuze project wordt uitgevoerd in het kader van het Water Mondiaal programma, waarin Nederland steun heeft toegezegd aan Vietnam voor het maken van een deltaplan voor de Mekongdelta. De heer Veerman was onder andere voorzitter van de Nederlandse Deltacommissie 2008 en is sinds enkele jaren op persoonlijke titel adviseur van de Vietnamese regering. Hierdoor is hij sterk betrokken bij de planvorming in de Mekongdelta. De transparantie die nodig is om deze functie volledig onafhankelijk te kunnen uitvoeren richting het consortium en het zwaarwegende belang van de relatie tussen Nederland en Vietnam heeft de heer Veerman doen besluiten terug te treden als commissaris bij DHV.

Met het terugtreden van de heer Veerman bestaat de Raad van Commissarissen van DHV uit vier personen, te weten Wim van Vonno (voorzitter), Sybilla Dekker (vice-voorzitter), Hessel Lindenbergh en Arthur van der Poel. De Raad zal weer worden uitgebreid naar vijf personen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal HaskoningDHV