Ruth van Andel benoemd tot lid Raad van Commissarissen Imtech

Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa) maakt bekend dat mevrouw mr. R.D. (Ruth) van Andel (50 jaar) in de heden gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Imtech N.V. voor een termijn van vier jaar, eindigend in de jaarvergadering van 2015.

Mevrouw Van Andel bezit de Nederlandse nationaliteit. Zij is thans advocaat en partner bij Clifford Chance in Amsterdam en bestuurslid van het Jeugdsportfonds Nederland. Mevrouw Van Andel houdt geen aandelen in Imtech. De benoeming is in het belang van de vennootschap, gezien haar juridische kennis en ervaring op het gebied van medezeggenschap, sociale aangele­genheden en pensioenen. Mevrouw Van Andel zal eveneens als vertrouwenscommissaris voor de overlegorganen gaan fungeren.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen van Imtech N.V. is thans als volgt:

* Ir. R.M.J. (Rudy) van der Meer, voorzitter;

* E.A. (Eric) van Amerongen;

* Mr. R.D. (Ruth) van Andel;

* Drs. A. (Adri) Baan;

* Drs. J.J. (Joop) de Rooij;

* Drs. A. (Harry) van Tooren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Imtech N.V.