Q-Park NV maakt nieuwe commissaris bekend

Het doet ons bijzonder veel genoegen te kunnen bevestigen dat de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Peter Kok met ingang van 1 juli 2011 heeft benoemd tot opvolger van de heer Wernink in de Raad van Commissarissen. Peter zal tevens toetreden tot de auditcommissie.

Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om onze oprechte dank uit te spreken aan de heer Thom Wernink, die sinds 2003 lid van de Raad van Commissarissen was. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn toewijding en waardevolle bijdragen in de afgelopen acht jaar.

Peter Kok heeft sinds 1999 een aantal hogere managementfuncties vervuld bij Delta Lloyd Groep, waarbij hij onder meer verantwoordelijk was voor vastgoedbeleggingen. Negen jaar lang was hij CFO bij Delta Lloyd Groep tot hij zich terugtrok in 2010. Gedurende deze periode was hij tevens verantwoordelijk voor vermogensbeheer. Daarvoor bekleedde hij twaalf jaar lang diverse functies bij Shell Pensioenfonds Beheer, waaronder die van Vastgoedmanager Europa en Asset Manager VS.

Peter studeerde bedrijfskunde aan Nyenrode (1973-1976) en behaalde zijn rechtenbul aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij is tevens commissaris bij een aantal andere bedrijven, waaronder vastgoed- en beleggingsfondsen. Peter Kok is 56 jaar oud, is getrouwd en heeft drie kinderen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Q-Park Nederland