Lancering jongerenwebsite Waterwonderen.nl

jongeren stimuleren voor opleiding en carrière in watersector

In vervolg op de boodschap ‘Werk aan waterwonderen’ is nu ook de website www.waterwonderen.nl gelanceerd! Op deze site presenteert de watersector zich aan jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Doelstelling is jongeren te stimuleren voor een opleiding en carrière in de watersector.

De website is gebaseerd op het BètaMentality-model, waarbij jongeren in verschillende bètatypes worden ingedeeld. Elke groep vergt een eigen aanpak. Daarom zijn 3 verschillende films ontwikkeld die de brede watersector op een verwonderlijke manier presenteren. Deze vormen de basis van de website. Daarnaast verwijst de site naar projecten, beroepen, opleidingen en bedrijven/organisaties in de watersector.

De komende jaren zal de watersector te maken krijgen met een grote uitstroom als gevolg van de vergrijzing. Weinig jongeren kiezen echter voor een opleiding en loopbaan in de watersector. De urgentie is hoog; de jongerencampagne is van, voor en door de watersector ontwikkeld in het kader van Human Capital Water & Delta, gecoördineerd door het Netherlands Water Partnership (NWP). ‘Werk aan waterwonderen’ verbindt alle individuele activiteiten gericht op jongeren. Hiermee vergroten we de zichtbaarheid van de sector. Maak er ook gebruik van! Voeg het logo toe aan al uw activiteiten gericht op deze doelgroep. Meer informatie vindt u op www.nwp.nl/jongerencampagne.

Om meer jongeren te bereiken, zal de vervolgfase zich richten op de inzet van online media en evt. TV. Hierbij zullen 7 waterwonderen worden uitgewerkt als een interactief element met de doelgroep. Voor deze vervolgfase is nieuw budget nodig.

Werk aan waterwonderen is gefinancierd door de volgende partijen: H2O-job, Helicon Opleidingen, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool Zeeland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Netherlands Water Partnership, Oranjewoud, Rijkswaterstaat, Stichting RIONED, Tauw, Unie van Waterschappen, Waternet, Waterschap de Dommel, Waterschap Groot Salland, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Regge en Dinkel, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Veluwe, Witteveen+Bos, Human Capital Water & Delta cluster Zuid Holland, bestaande uit: Aqua Nederland, Arcadis, DHV, Dunea, Evides, Haagse Hogeschool, KennisAlliantie, Lentiz MBO Greenport, TU Delft.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netherlands Water Partnership (NWP)