Baanbrekers in de Bouw genomineerd voor ROA Impact Prijs 2010

meest impactvolle initiatief voor veranderen en vernieuwen met maatschappelijk belang

Baanbrekers in de Bouw is genomineerd voor de ROA Impact Prijs 2010 georganiseerd door de Ooa, ROA en het Sioo. Daarmee is de beweging van Baanbrekers in de Bouw doorgedrongen tot de top 5 meest impactvolle initiatieven op het terrein van veranderen en vernieuwen met een maatschappelijk belang. Op 25 juni 2010 zal de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt worden tijdens het jaarlijkse M&O congres.

In 2008 is Baanbrekers in de Bouw gestart met een opleiding voor vernieuwers en bouwprofessionals die de toekomst van de bouwsector willen vormgeven. Na de bouwfraude zijn de samenwerkingspartners in de Nederlandse bouw met elkaar in andere verhoudingen komen te staan. Daarnaast heeft de bouw – als één van de grootste sectoren in Nederland – een grote veranderingsopgave om een dienstbare sector te worden en maatschappelijke opgaven centraal te stellen. Beide ontwikkelingen betekenen een grote verandering voor de sector. Met Baanbrekers in de Bouw is een beweging op gang gebracht van mensen die innovatief, veranderingsgezind en lerend de fundamentele vraagstukken van de bouw oppakken.

Opzet programma
In de Baanbrekersleergang staan kenmerken van social engineering centraal:

  • Stel een leergroep samen uit opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs;
  • zorg dat de diverse belangen bij elkaar worden gebracht;
  • daag de deelnemers uit deze groep uit een innovatief project te ondernemen;
  • begeleid de groep door leercoaches die de groep en de individuele deelnemers coachen en leren coachen;
  • laat deelnemers zelfsturend zijn en zelf de regie voeren over hun programma;
  • haal binnen de leergang een scala aan ervaringsdeskundigen met echte ervaringen in de praktijk;
  • werk met veranderkunde en filosofie. Zoals het kijken en denken vanuit meerdere perspectieven en zo komen tot nieuwe denkrichtingen en oplossingen.

Gekozen is om dit aan te bieden aan de groep ‘midcareers’ in de bouw. Zij zijn in staat om vernieuwing en verandering snel in hun eigen praktijk te brengen. Inmiddels zijn 5 leergangen gestart met gemiddeld 20 deelnemers. Om tot een impactvolle massa te komen loopt het project tot minstens 2011.

Direct in de praktijk gebracht
Deze 100 mensen hebben niet alleen gedacht en gesproken over de noodzaak van een veranderende bouwsector, maar hier ook concreet naar gehandeld in één of meerdere Baanbrekende initiatieven. Baanbrekers breken bijvoorbeeld het ingesleten gedrag om bij dreiging van conflicten juristen in te schakelen. In plaats daarvan nemen ze zelf het initiatief in gesprek te gaan en zo de situatie op te lossen. Dat zorgt niet alleen voor meer voldoening in het werk, het bespaart ook de kosten van een rechtszaak. Verder – en dat is uniek voor de bouwsector – heeft deze groep direct de verbindingen tussen organisaties gelegd. Rijkswaterstaat, aannemers en adviseurs hebben dankzij Baanbrekers nauwere verbindingen over huidige en aanstaande bouwprojecten. Zij coachen elkaar onderling, en coachen andere vernieuwers. Zo is er een nieuwe manieren van samenwerken ontstaan. Zie voor meer informatie www.baanbrekersindebouw.nl

Baanbrekers in de Bouw is geïnitieerd door PSI Bouw, georganiseerd door de TU Delft/PAO en vormgegeven door Serena Scholte in samenwerking met het IGOP en Aart Goedhart en Barbara van der Steen van Kessels & Smit, the Learning Company.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Lees meer over Baanbrekers in de Bouw in het artikel Baanbrekers in de Bouw: snelgroeiende opleiding vernieuwingsgezinde professionals

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Baanbrekers in de Bouw