Principeakkoord cao voor de bouwnijverheid 2011

partijen gaan nu werken aan een sociaal contract

In de vroege ochtend van 29 april 2010 bereikten de cao-partijen in de bouw (Bouwend Nederland, OBN, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV Bouw & Infra en CNV Bouwnijverheid) een akkoord over de cao voor de bouwnijverheid 2011. Verlenging van diverse crisismaatregelen, verlaging van beloning van nieuwe BBL2-leerlingen, een eigen bijdrage van werknemers van 0,2% aan scholing en loopbaanbegeleiding en een salarisverhoging van 0,5% op 1 januari 2011 en 0,5% op 1 juli 2011 zijn de belangrijkste onderdelen.

Omdat de crisis in de bouw hard toeslaat, besloten cao-partijen tijdig te starten met de onderhandelingen voor 2011, zodat er arbeidsrust blijft in deze moeilijke periode voor de sector.

Opleiding en ontwikkeling en behouden van instroom van jongeren waren de belangrijkste thema’s voor deze cao. Daarom is de beloning van nieuwe BBL2-leerlingen verlaagd, omdat het hoge instapniveau een belemmering vormt om tijdens de crisis jongeren te scholen. Daarnaast gaan werknemers in het kader van ‘leven lang leren’ een premiebijdrage leveren van 0,2% aan de scholing en het loopbaantraject van alle medewerkers.

Diverse maatregelen in het kader van ‘Bouw door, Leer verder’ (het anticyclisch opleidingsplan van de bouw) zijn verlengd tot eind 2011 én uitgebreid. Het plan is gericht op instroom en behoud van jongeren en bevordert de deskundigheid van alle medewerkers. De pilot arbeidstijden wordt eveneens verlengd.

Partijen gaan nu werken aan een sociaal contract, waarbij het belangrijkste doel is de cao duurzaam en vitaal te houden voor de toekomst.

Het akkoord zal aan de betrokken achterbannen ter instemming worden voorgelegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV Bouw