Railtop bespreekt effectiviteit, concurrentievermogen Europees spoorbeleid

tijdens internationale conferentie in Brussel op 22 juni 2010

Over een kleine drie maanden komt de internationale railtop samen in Brussel. Zij ontmoeten elkaar op 22 juni 2010 tijdens de internationale conferentie getiteld Effectiveness of EU Rail Policy. Het belooft een topontmoeting te worden tussen vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Europese regeringen, spoorweginfrastructuur beheerders, spoorexploitanten van zowel goederen- als passagiersvervoer en de industrie. De conferentie heeft als doel antwoorden te vinden op vraagstukken als: Hoe effectief is het Europese spoorbeleid tot nu toe geweest? Is het beleid gelijkwaardig en conform EU regelgeving geïmplementeerd in alle lidstaten? Heeft het daadwerkelijk eerlijke concurrentie opgeleverd? Naast deze vraagstukken komen ook het beleidsvormingsproces en Europese regelgeving op railgebied aan de orde. Een ander thema dat aan bod komt is het concurrentievermogen van het spoor in zowel de passagiers- als in de vrachtvervoer sector. De organisatoren van deze conferentie zijn het Institute for Transport Studies, onderdeel van de Universiteit van Leeds in het Verenigd Koninkrijk en Europoint Rail Technology Conferences & Exhibitions uit Zeist.

Rail top in Brussel
De organisatoren zijn verheugd dat vele hooggekwalificeerde professionals uit de spoorwegsector een bijdrage leveren aan deze conferentie. Deze deskundigen vertegenwoordigen organisaties als DG MOVE, CER, ERA en UNIFE. Daarnaast delen diverse onderzoeksinstellingen uit het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Frankrijk en Nederland hun onderzoeksresultaten met het conferentiepubliek. Ook belangrijke nationale spoorwegondernemingen zijn vertegenwoordigd in het programma, zoals Deutsche Bahn en het Franse SNCF. Bovendien werken vertegenwoordigers uit de spoorsector op het gebied van zowel passagiers- als goederenvervoer mee aan deze conferentie. Zoals bijvoorbeeld EPTO (European Passenger Transport Operators), ZNPK (de federatie van onafhankelijke spoorwegondernemingen in Polen) en Rail Freight Group uit Engeland. Maar ook particuliere exploitanten, zoals NTV en LTE, zijn vertegenwoordigd in het conferentieprogramma. Kortom, alle invloedrijke partijen in de Europese spoorwegsector zijn op 22 juni in Brussel. Vandaar dat op die dag sprake is van een echte rail top.

Europees spoorbeleid
Het conferentieprogramma begint met een voordracht over de doeltreffendheid van het EU spoorbeleid. Deze samenvatting wordt gegeven door Chris Nash, professor aan het bovengenoemde Institute for Transport Studies (ITS). In de afgelopen jaren heeft dit instituut zich beziggehouden met een aantal onderzoeksprojecten. Deze hebben bijgedragen aan het identificeren van succesvolle praktijkvoorbeelden in de uitvoering van het EU spoorbeleid. Ook is ITS nagegaan hoe effectief dit beleid is geweest. Chris Nash presenteert de resultaten van dit en ander onderzoek tijdens zijn inleidende presentatie. Zijn inleiding wordt gevolgd door voordrachten van andere topsprekers. Zoals bijvoorbeeld Maurizio Castelleti, hoofd van de unit Rail Transport and Interoperability van DG MOVE. Johannes Ludewig, directeur van CER spreekt vervolgens over EU Rail Policy – more than legislation? Het functioneren van EU Railway Agency in het implementatieproces van het EU spoorbeleid wordt behandeld door Marcel Verslype, directeur van ERA. Deze sessie wordt afgesloten met een forumdiscussie. Het belooft een interessante discussie te worden. Dit vanwege het feit dat de standpunten van onder andere twee nationale concurrenten te horen zullen zijn in deze forumdiscussie. Deze concurrenten zijn de Italiaanse nationale spoorwegmaatschappij, FS (Ferrovie dello Stato), en de relatieve nieuwkomer in de Italiaanse treinreizigersmarkt, NTV (Nuovo Trasport Viaggiatori). NTV, hogesnelheidslijn exploitant, begint volgend jaar met de exploitatie van personenvervoer op hogesnelheidslijnen.

Concurrentie in de passagiers- en de vrachtvervoer spoormarkten
Het thema concurrentie op de markt voor treinreizigers wordt aangekaart door een aantal sprekers onder wie Jan-Eric Nilsson, professor verbonden aan het Zweedse National Road and Transport Research Institute. Arnaud Burgess, project manager bij het nationale transportonderzoeksinstituut NEA is een van de deskundigen die spreekt over concurrentie op de markt voor goederenvervoer per spoor. Zijn presentatie gaat over corridors voor goederenvervoer per spoor en intermodale concurrentie. Deze sessie over goederenvervoer per spoor komt ‘last but not least’ aan de orde. Maar dit onderwerp is zeker van groot belang voor de sector. Het is ook een van de doelstellingen van deze conferentie om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het Europese goederenvervoer per spoor. Er zijn al succesvolle ontwikkelingen gaande in deze sector. Zo heeft bijvoorbeeld de European Union Committee van het Britse Parlement vorig jaar een rapport gepubliceerd over de herschikking van het Eerste Rail Freight Package (gepubliceerd in 2001). Chris Nash, gespecialiseerde adviseur van deze commissie, is dus de perfecte deskundige om deze sessie over goederenvervoer per spoor voor te zitten, evenals de overige conferentiesessies op deze dag.

Een succesvol praktijkvoorbeeld uit de markt voor vrachtvervoer per spoor tenslotte is RETRACK, een Europees onderzoeksproject. Vorige maand is RETRACK gestart met een wekelijkse goederenvervoer spoordienst tussen Keulen in Duitsland en Györ in Hongarije. Over deze spoorlijn worden producten voor de automobielindustrie, agribulk en chemicaliën vervoerd. De trein vertrekt op woensdagmiddag vanuit Keulen en arriveert 21 uur later in Györ. Op vrijdag keert de trein terug naar Keulen. RETRACK deelt dit succesverhaal graag met de aanwezige rail top. Dit doen zij door tijdens de netwerkreceptie aan het einde van de conferentiedag een gezamenlijke toast uit te brengen op dit inspirerende succes.

Meer informatie
U vindt het programma en aanvullende informatie op www.railpolicy.eu

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProMedia Europoint BV Conferences & Exhibitions