Ruim 110.000 bezoekers op Dag van de Bouw

Boeiende bouwlocaties trekken veel bekijks op de derde Dag van de Bouw

Ruim 110.000 mensen hebben zich vandaag gemeld bij de 240 bouwlocaties in het land, die op zaterdag 31 mei 2008 Open Huis hebben gehouden. Dat gebeurde in het kader van de 3e Dag van de Bouw, een landelijk evenement dat georganiseerd is door Bouwend Nederland en de aangesloten bedrijven.

Met rondleidingen, diavoorstellingen en speciale acties, konden bezoekers de bouwplaatsen op, die normaliter niet voor het publiek toegankelijk zijn. Er waren uiteenlopende projecten: stations, bovengronds en ondergronds, kantoor- en schoolcomplexen, woontorens en woonprojecten, huizen en sluizen, een voetbalstadion, een bioscoop, een gerestaureerd kasteel en een theater, een zorg- en een pannenkoekenboerderij, maar ook tunnels, sluizen en wegen.

Een overzicht van de activiteiten staat op de site www.dagvandebouw.nl

Aftrap

De officiële aftrap vond vrijdagmiddag plaats bij de Hubertustunnel in Den Haag. Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie en Bouwend Nederland voorzitter Elco Brinkman hesen een groot spandoek boven de tunnel die volgens planning op 1 oktober 2008 definitief open gaat. Bij die gelegenheid liet Elco Brinkman weten voorstander te zijn om de aardgasbaten in te zetten voor de infrastructuur, de benodigde waterkering, de vernieuwing van de riolering, de benodigde woningbouw in oude en nieuwe wijken, de aanleg van bedrijven-terreinen en de integrale gebiedsontwikkeling, alsmede voor kennis en innovatie.

Brinkman: aardgasbaten volledig inzetten voor versterking economische structuur

Wil het huidige Kabinet de eigen ambities waarmaken rond de ruimtelijke inrichting van ons land, dan dienen beschikbare aardgasbasten substantieel te worden benut als dé aangewezen financiering. Dat zei voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland bij de landelijke aftrap van de Dag van de Bouw bij de Hubertustunnel in Den Haag.

Alleen als investeringen gelijke tred houden met politieke ambities is er volgens Brinkman een gerede kans van slagen rond de wijkaanpak, het bouwvolume, het ontwikkelen van voldoende bedrijventerreinen, het helpen oplossen van de files, alsmede de kennisontwikkeling.

In de FES gelden zitten aardgasbaten met als doel om te investeren in de economische structuur van ons land. Sinds 1995 worden die voor 40% daaraan ook toegewezen. De rest gaat in de schatkist. Het volledig benutten van dit geld zou volgens de voorzitter van Bouwend Nederland op z’n plaats zijn willen we gezamenlijk werk kunnen maken van de toekomstige infrastructuur, de integrale gebiedsontwikkeling, de waterkering, maar ook voor duurzaamheid, energietransitie en kennisontwikkeling, zoals Kabinet en Tweede Kamer willen.

Voor de Nederlandse economie zijn die investeringen noodzaak voor als het gas op enig moment op is. Brinkman is niet onverdeeld gelukkig met de huidige besteding van de aardgasbaten. Volgens Brinkman is er behoefte aan regie en een integrale aanpak voor de ruimtelijke inrichting en economische versterking van ons land voor de langere termijn. De aardgasbaten moeten veel meer dan nu het geval is worden gebruikt om te investeren in projecten die bijdragen aan het milieu, de kennisontwikkeling en de bereikbaarheid.

Wat betreft de FES gelden heeft het bedrijfsleven een ‘Deltaplan’, met als speerpunten het water, energie, de mobiliteit en bedrijventerreinen. Bouwend Nederland zet verder in op de integrale gebiedsontwikkeling. Voor dat laatste is een extra investering nodig van teminste € 15 miljard. OP basis daarvan kan in samenhang werk worden gemaakt van de opgaven rond infrastructuur, woningbouw en herstructurering.

‘De Bouw maakt het’

De eerste Dag van de Bouw in 2006 kende met 68 projecten circa 35.000 bezoekers. Vorig jaar trokken 208 projecten het dubbele aantal van 68.000 bezoekers. Op de derde Dag van de Bouw hebben 240 projecten de stijgende lijn doorgezet naar ruim 110.000 bezoekers.

De Dag van de Bouw is onderdeel van de imagocampagne ‘De Bouw maakt het’ van Bouwend Nederland en de aangesloten bedrijven. Doel van deze campagne is het publiek een goed beeld te geven van de talloze ontwikkelingen in de bedrijfstak.

Brinkman: aardgasbaten volledig inzetten voor versterking economische structuur

Wil het huidige Kabinet de eigen ambities waarmaken rond de ruimtelijke inrichting van ons land, dan dienen beschikbare aardgasbasten substantieel te worden benut als dé aangewezen financiering. Dat zei voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland bij de landelijke aftrap van de Dag van de Bouw bij de Hubertustunnel in Den Haag.

Alleen als investeringen gelijke tred houden met politieke ambities is er volgens Brinkman een gerede kans van slagen rond de wijkaanpak, het bouwvolume, het ontwikkelen van voldoende bedrijventerreinen, het helpen oplossen van de files, alsmede de kennisontwikkeling.
In de FES gelden zitten aardgasbaten met als doel om te investeren in de economische structuur van ons land. Sinds 1995 worden die voor 40% daaraan ook toegewezen. De rest gaat in de schatkist. Het volledig benutten van dit geld zou volgens de voorzitter van Bouwend Nederland op z’n plaats zijn willen we gezamenlijk werk kunnen maken van de toekomstige infrastructuur, de integrale gebiedsontwikkeling, de waterkering, maar ook voor duurzaamheid, energietransitie en kennisontwikkeling, zoals Kabinet en Tweede Kamer willen.

Voor de Nederlandse economie zijn die investeringen noodzaak voor als het gas op enig moment op is. Brinkman is niet onverdeeld gelukkig met de huidige besteding van de aardgasbaten. Volgens Brinkman is er behoefte aan regie en een integrale aanpak voor de ruimtelijke inrichting en economische versterking van ons land voor de langere termijn. De aardgasbaten moeten veel meer dan nu het geval is worden gebruikt om te investeren in projecten die bijdragen aan het milieu, de kennisontwikkeling en de bereikbaarheid.

Wat betreft de FES gelden heeft het bedrijfsleven een ‘Deltaplan’, met als speerpunten het water, energie, de mobiliteit en bedrijventerreinen. Bouwend Nederland zet verder in op de integrale gebiedsontwikkeling. Voor dat laatste is een extra investering nodig van teminste € 15 miljard. OP basis daarvan kan in samenhang werk worden gemaakt van de opgaven rond infrastructuur, woningbouw en herstructurering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland