Venlo en Bouwend Nederland samen sneller en beter

Tijdens de Dag van de Bouw, zaterdag 31 mei 2008, ondertekenen de bouwbranche in Limburg en wethouder Herman Janssen van de gemeente Venlo het convenant ‘Samen sneller en beter’. De ondertekening vindt plaats op de bouwplaats van de Maasboulevard om 15.00 uur. Het project Maasboulevard is één van de projecten in Limburg die op de Dag van de Bouw zijn opengesteld voor het publiek.

Het convenant, dat de gemeente Venlo en Bouwend Nederland gezamenlijk hebben opgesteld, heeft de titel ‘Samen sneller en beter’. Doel van dit convenant is enerzijds het substantieel terugdringen van het aantal bouwfouten, waardoor meer kwaliteit in de bouw ontstaat. Anderzijds wordt gestreefd naar het versnellen en vereenvoudigen van de gemeentelijke procedures. Bouwend Nederland en de gemeente Venlo spreken af dat zij de samenwerking op het gebied van vergunningaanvraag, vergunningverlening, bouwen, toezicht en handhaving verbeteren. De bouwbranche en de overheid werken hierin nadrukkelijk samen. Venlo is de eerste gemeente die een dergelijk convenant met de bouwsector afsluit, er wordt in verband met het convenant zelfs al gesproken over ‘het Venloos model’.

De bouwbranche en de overheid werken nadrukkelijk samen met dit convenant. “De bouwsector zal maatregelen nemen wanneer bouwfouten aan het licht komen, maar ook de overheid steekt de hand in eigen boezem. De gemeente moet er voor zorgen dat de bouwvergunningen duidelijk zijn en snel worden afgehandeld,” aldus de heer W. van Nieuwenhuizen, voorzitter Bouwend Nederland afdeling Limburg Noord. “Daarin zit de kracht van dit convenant.”

De Brancheorganisatie Bouwend Nederland en de gemeente Venlo zijn de initiatiefnemers van het convenant ‘Samen sneller, samen beter’. Zij zijn de partijen die in eerste instantie dit convenant aangaan tot 31 mei 2010. Ander gemeenten en leden van Bouwend Nederland kunnen zich bij dit convenant aansluiten. Op de website van de gemeente Venlo zal een lijst komen met alle partijen die zich aan het convenant verbinden.

Dag van de Bouw

De Dag van de Bouw is een initiatief van branchevereniging Bouwend Nederland en de 5.000 bij haar aangesloten bouw- en infrabedrijven. Vorig jaar kregen bijna 70.000 bezoekers, verdeeld over 208 projecten een gevarieerde indruk van het vakmanschap, de innovaties en de kwaliteit van het werk. Dit jaar zijn zelfs 240 projecten opengesteld. Naast de Maasboulevard in Venlo zijn in Noord-Limburg de projecten aan de Pool in Helden, Zorgcentrum Ruysstraat in Helden en de Houthuizermolen in Lottum op de Dag van de Bouw geopend voor bezichtiging.

Op de website www.dagvandebouw.nl staat het overzicht van alle projecten van de Dag van de Bouw en de adressen van de locaties.

Bezoekers van (een van) de deelnemende projecten in Noord-Limburg maken kans op een ballonvaart. Op elke locatie kan een prijsvraag worden beantwoord. Een extra ballonvaart is te winnen als men op 31 mei vóór 15.00 uur het antwoord op de prijsvraag inlevert bij het inleverpunt bij de Maasboulevard. Wethouder Janssen zal omstreeks 15.45 uur de prijswinnaar bekend maken die diezelfde dag nog met de luchtballon mee kan. De samenwerking tussen de gemeente Venlo en Bouwend Nederland brengt ook de bezoekers naar grote hoogte!

De Maasboulevard is een ambitieus plan in het hart van Venlo én direct aan de Maas, waarin wonen, winkelen, cultuur en recreatie samengevoegd worden in één gebied. Het project Maasboulevard is een gezamenlijke ontwikkeling van de gemeente Venlo en projectontwikkelaar 3W en is volgens planning in het eerste kwartaal van 2010 gereed.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland