Bouwsector aan de slag met ervaringscertificaat

Vanuit Groningen, Enschede, Mierlo, Diemen, Nieuwegein en Bergen op Zoom helpen EVC-adviseurs medewerkers in de bouw- en infrasector aan een diploma. Dat gebeurt door het erkennen van verworven competenties. De EVC-centra voor de bouw en infra willen jaarlijks zeshonderd werknemers begeleiden naar een ervaringscertificaat.

In de bouw- en infrasector werken circa 150 duizend mensen. Een groot aantal van hen heeft geen diploma voor het werk dat hij of zij doet en kan daardoor niet aantonen over welke kennis en vaardigheden hij beschikt. Door het volgen van een EVC-traject krijgt de werknemer dat bewijs wel. Dat betekent waardering voor de werknemer zelf en het leidt tot een algemene kwaliteitsverbetering van de bouw- en infrasector. Als tijdens het EVC-traject blijkt dat de medewerker op een bepaald onderdeel nog niet over alle kennis beschikt die hoort bij de functie, dan wordt er ‘op maat’ bijgeschoold.

Voor elke werknemer

De bouw- en infrasector hecht veel waarde aan gediplomeerde medewerkers. Daarom heeft de bedrijfstak sinds 1 mei 2008 zes EVC-centra ingericht, speciaal voor de medewerkers in de bedrijfstak. De trajecten worden in veel gevallen betaald door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de bedrijfstak. Elke werknemer van minimaal 23 jaar en met enkele jaren ervaring in het beroep waarvoor hij of zij zich wil kwalificeren kan zich aanmelden.

Competenties door ervaring

De afkorting EVC staat voor ‘erkenning van verworven competenties’. Dit betekent dat ervaring en vakkennis een ervaringscertificaat of diploma waard kunnen zijn. De EVC-centra zijn gevestigd bij opleidingsbedrijven voor de bouw- en infrasector. De EVC-adviseurs kunnen ook bij een van de bijna zestig andere opleidingsbedrijven in het land intake-gesprekken houden en trajecten begeleiden. Meer informatie over de EVC-centra is te vinden op www.evc-centra.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Fundeon