Innovatieplatform: Positioneer Nederland als Portal to Europe

analyse Nederland als Portal to Europe

Den Haag – Het Innovatieplatform wil Nederland actiever positioneren als ‘Portal to Europe’. Een aantal leden van het IP onder wie Wiebe Draijer en Bas Verhart gaat de discussie hierover aan met politiek en bedrijfsleven.

Portal to Europe gaat veel verder dan de traditionele oriëntatie op logistiek en goederen, en speelt in op het aantrekken van activiteiten en diensten met een hogere toegevoegde waarde.

Dit staat in de analyse Nederland in de wereld die ook een veranderingsagenda voor de Nederlandse economie bevat. Doel is om Nederland in de top 5 landen qua concurrentiekracht te krijgen. Nederland in de wereld constateert dat die concurrentiekracht van Nederland onder druk staat en dat Nederland niet gezond genoeg is om de historisch hoge welvaart voldoende te laten groeien of vast te houden op lange termijn.

Conclusies uit de analyse

 • In productiviteitstermen blijft de groei de laatste jaren achter bij bijv. de Verenigde Staten en de Scandinavische landen;
 • Het Nederlandse bedrijfsleven presteert gemiddeld genomen lager dan zijn sectorgenoten in andere Europese landen, zowel in termen van winstniveau als in termen van groei; ondernemingen hebben gemiddeld genomen lagere waarderingen dan de buitenlandse sectorgenoten;
 • Nederland doet redelijk mee met een kopgroep van tien landen, maar scoort op een groot aantal factoren structureel laag:
  • Het bestaande bedrijfsleven is te weinig innovatief en heeft te weinig grote groeiers;
  • Nederland ontbeert bereidheid tot ondernemerschap. Er is een te klein aantal succesvolle, nieuwe ondernemers;
  • Er ontstaat over de hele linie van de arbeidsmarkt een structureel tekort;
  • De arbeidsmarkt is onvoldoende flexibel en draagt daarmee onvoldoende bij aan de (her-) inzetbaarheid van werknemers in andere en nieuwe, productievere ondernemingen;
  • Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de aantrekkingskracht van Nederland voor buitenlands talent;
 • De overheid is niet ingericht op het snel en flexibel inspelen en realiseren van veranderingen en daardoor onvoldoende ondersteunend en daadkrachtig in het realiseren van grote projecten.

Wereldwijde trends als globalisering, duurzaamheid, vergrijzing en verzilvering leveren veel kansen op voor Nederland. Positionering als Portal to Europe biedt significante mogelijkheden voor het aantrekken van internationale ondernemingen.

Het Innovatieplatform komt daarom met een veranderingsagenda voor Nederland.

 • 1. Positionering van Nederland als “Portal to Europe”. Nederland moet van gateway to Europe een portal to Europe worden. Nederland is bij uitstek gepositioneerd om veel actiever in te spelen op economische activiteiten uit Amerika en vooral Azië in Europa. Een actief beleid is noodzakelijk dat barrières wegneemt, de merknaam Nederland beter positioneert en dat een proactieve houding inneemt richting potentiële in Nederland te vestigen ondernemingen;
 • 2. Vernieuwen als kern. Om de afstand tot de koplopers in te lopen is nodig:
  • 1) vernieuwing van bestaande bedrijven gebaseerd op het stimuleren van innovatie en op “slimmer werken” gericht op het verhogen van de productiviteit van bedrijven;
  • 2) het creëren van nieuwe bedrijven en het stimuleren van ondernemerschap;
  • 3) het vernieuwen van arbeidskracht en arbeidsmarkt door het flexibiliseren van het arbeidsaanbod, en het inzetten op de ontwikkeling en opleiding van talent, en;
  • 4) een overheid die bijdraagt aan de concurrentiekracht van Nederland en regels beperkt.
 • 3. Keuze voor speerpunten en sleutelgebieden. Het huidige Innovatieplatform wil de zes sleutelgebieden als pijlers van groei van onze economie bekrachtigen. Het IP start een proces van toetsing en stimulering van deze sleutelgebieden om het boeken van vooruitgang zeker te stellen;
 • 4. Innovatieve publieke sector en overheid. Om de slagkracht van de overheid te vergroten moet er meer efficiëntie en effectiviteit komen, meer flexibiliteit, betere samenwerking tussen overheden en het verlagen van drempels door (minder) regelgeving.

Enkele concrete acties die uit deze agenda:

 • Het aantrekken van buitenlandse ondernemingen

  het Innovatieplatform lanceert dit jaar in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken de Make the World Orange contest om Nederland in de wereld prominenter op de kaart te zetten. Prijs van deze competitie is een substantieel budget om het winnende voorstel daadwerkelijk te realiseren;

 • Impuls geven aan een gemeenschappelijk Nederlands recruitingprogramma voor internationaal toptalent. Doel: jaarlijks extra promovendi en postdocs aantrekken voor bedrijven en kennisinstellingen;
 • Startsein in de zomer van 2008 van het programma Groeiversneller (IP samen met ministerie van EZ). Doel: in vijf jaar 100 bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van een omzetgroei van enkele miljoenen naar minimaal € 20 miljoen per jaar;
 • Najaar start van het programma Slimmer Werken. Doel: het inlopen van de achterstand in onze productiviteitsgroei (ten opzichte van de kopgroep) met 1 procentpunt per jaar.

Meer informatie

U vindt de ‘Analyse Nederland als Portal to Europe’ op de website van het Innovatieplatform

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Het Innovatieplatform