Project ‘Samen Bouwen, Samen Innoveren’ van start

Vernieuwingsproces bouw wordt verbreed

Gouda – Zoetermeer – Samen Bouwen, Samen Innoveren”. Zo heet het breed opgezette kennisoverdrachtproject om procesinnovatie binnen de bouwsector uit te dragen. Bouwend Nederland, de Regieraad Bouw, PSIBouw en SBR (Stichting Bouw Research) hebben de handen ineen geslagen om zoveel mogelijk bedrijven ervan bewust te maken wat vernieuwingen voor hen kunnen betekenen en hoe deze vernieuwingen bijdragen aan een beter functionerende bedrijfstak bouw.

De bouw staat voor de immense uitdaging zich om te vormen tot een innovatieve, pro-actieve, klantgerichte en duurzaam ondernemende bedrijfstak, waarin mensen met plezier werken en zich kunnen ontplooien. Dit vereist veranderingen in cultuur en gedrag, de organisatie van het bouwproces en de manier van samenwerken.

Om de aandacht van ondernemers in de bouw en hun medewerkers op de belangrijke vernieuwingsthema’s te vestigen, worden er de komende drie jaar door het hele land regionale bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten richten zich op alle betrokkenen in de bouwketen: architecten, ingenieurs, bouwers, gespecialiseerde aannemers, installateurs, afbouwers, schilders en toeleveranciers. Met als belangrijkste doelgroep het midden- en kleinbedrijf. Bij diverse innovatiethema’s zullen ook opdrachtgevers worden uitgenodigd.

In het eerste jaar komen er acht vernieuwingsthema’s aan de orde en rond elk thema worden verspreid over het land tien bijeenkomsten belegd. Per bijeenkomst kunnen ongeveer 50 personen deelnemen. Dat betekent dat alleen al gedurende het eerste jaar in 80 bijeenkomsten 4.000 mensen uit de bouw kennis kunnen nemen van voor hen interessante procesinnovaties. De eerste serie van tien bijeenkomsten gaat op 6 mei 2008 van start.

De bijeenkomsten worden door SBR georganiseerd onder de vlag van BouwLokalen, een beproefde kennisoverdrachtformule in de bouw. In het project “Samen Bouwen, Samen Innoveren” werkt Bouwend Nederland samen met de collega-brancheorganisaties Aannemersfederatie Nederland, BNA, Fosag, NOA, NVTB, ONRI en UNETO-VNI. Dit betekent dat de gehele bouwketen aan aanbiederskant meedoet. Ook de Regionale Regieraden zijn bij dit project betrokken als onafhankelijke platforms voor alle partijen in de bouw.

De acht vernieuwingsthema’s die in het eerste jaar worden aangesneden zijn: Bouwen is teamwork, Conceptueel Bouwen, Bouwen is vooruitzien, Haal het beste uit de bouw, Klimaatneutraal bouwen, Co-makership/samenwerken met 3D, Modern ondernemerschap in de bouw en Toekomst van de bouw. Het programma met data en locaties van de bijeenkomsten zal te vinden zijn op de websites www.bouwlokalen.nl en www.debouwvernieuwt.nl.

De interactieve bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om de deelnemers te informeren en te interesseren. Iedere deelnemer krijgt een Innovatiebox mee naar huis. De box bevat niet alleen handzame informatie over het thema, maar ook verwijzingen naar mogelijke vervolgstappen zoals cursussen, publicaties, instanties en websites Zo kunnen deelnemers direct aan de slag met vernieuwingen in hun eigen organisatie.

In de BouwLokalen-bijeenkomsten wordt de vernieuwingsgedachte praktisch en concreet vertaald voor het MKB-bedrijfsleven. Regieraad, PSIBouw, Bouwend Nederland en SBR verwachten dat de regionale bijeenkomsten een wezenlijke bijdrage zullen leveren aan de verbreding van het vernieuwingsproces in de bouw.

De Regieraad Bouw is ingesteld door de ministers van EZ, VROM en V&W om vernieuwingen in de bouwsector op gang te brengen en te stimuleren.

PSIBouw is een initiatief van de bouwsector en bevordert de vernieuwing van de bouw met een innovatief onderzoeks- en praktijkprogramma.

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met 4000 lidbedrijven de grootste werkgeversorganisatie in de bouw.

BouwLokalen is een initiatief van SBR en Bouwend Nederland om ondernemers in de bouw op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regieraad Bouw