Rijkswaterstaat op koers volgens vaarweggebruiker

Den Haag – Op zaterdag 17 november 2007 heeft Rijkswaterstaat de tweede Spiegeldag voor vaarweggebruikers gehouden. Vorig jaar zijn op de eerste Spiegeldag afspraken gemaakt over bereikbaarheid en beschikbaarheid van de vaarweg en de rol van Rijkswaterstaat als dienstverlener. Dit jaar stond de voortgang van de gemaakte afspraken centraal: “Liggen we op koers, of moeten we bakens verzetten”? De overgrote meerderheid van de ongeveer 240 aanwezige beroeps- en recreatieschippers vindt dat Rijkswaterstaat goed op koers ligt met het invullen van deze afspraken. Verder zijn op de Spiegeldag 2007 enkele belangrijke nieuwe afspraken gemaakt.

Uitkomsten Spiegeldag

Als successen van Rijkswaterstaat werden genoemd: de actie ‘Varen op de IJssel doe je samen’, het op diepte brengen van de Waal en het vervangen van de deuren van de Irenesluis. Zaken die nog niet voldoende zijn opgelost, zijn de achterstand in het groot onderhoud en de problematiek rond de wacht- en overnachtingsplaatsen.

5 thema’s

Vorig jaar, op de eerste Spiegeldag, stonden de volgende 5 thema’s centraal:

 • wacht- en overnachtingsplaatsen;
 • vaarwegprofiel;
 • informatievoorziening;
 • veiligheid op het water;
 • passagetijd van objecten en trajecten.

Tijdens de Spiegeldag dit jaar is gekeken waar we staan met deze thema’s.

Nieuwe afspraken

De Spiegeldag 2007 heeft drie belangrijke nieuwe afspraken opgeleverd:

 • 1 Rijkswaterstaat gaat nog meer samenwerken met provincies, waterschappen en havenbedrijven om het groot onderhoud aan de vaarwegen beter af te stemmen en daarmee de hinder voor de gebruikers te beperken;
 • 2 Rijkswaterstaat gaat volgend jaar stewards op de sluis werven die meer affiniteit hebben met de nautische sector. De gebruikers zullen meedenken over hoe Rijkswaterstaat dat het best kan doen;
 • 3 Rijkswaterstaat gaat meer voorlichten over, en handhaven op de top-3 van ergernissen:
  • Recreatievaart die de verkeerde plaats op de vaarweg inneemt (zoals niet-stuurboordwal);
  • Beroepsvaart die de schroef aan laat in de sluis;
  • Recreatievaart die geen rekening houdt met de dode hoek van de beroepsvaart.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat op koers volgens vaarweggebruiker | Infrasite

Rijkswaterstaat op koers volgens vaarweggebruiker

Den Haag – Op zaterdag 17 november 2007 heeft Rijkswaterstaat de tweede Spiegeldag voor vaarweggebruikers gehouden. Vorig jaar zijn op de eerste Spiegeldag afspraken gemaakt over bereikbaarheid en beschikbaarheid van de vaarweg en de rol van Rijkswaterstaat als dienstverlener. Dit jaar stond de voortgang van de gemaakte afspraken centraal: “Liggen we op koers, of moeten we bakens verzetten”? De overgrote meerderheid van de ongeveer 240 aanwezige beroeps- en recreatieschippers vindt dat Rijkswaterstaat goed op koers ligt met het invullen van deze afspraken. Verder zijn op de Spiegeldag 2007 enkele belangrijke nieuwe afspraken gemaakt.

Uitkomsten Spiegeldag

Als successen van Rijkswaterstaat werden genoemd: de actie ‘Varen op de IJssel doe je samen’, het op diepte brengen van de Waal en het vervangen van de deuren van de Irenesluis. Zaken die nog niet voldoende zijn opgelost, zijn de achterstand in het groot onderhoud en de problematiek rond de wacht- en overnachtingsplaatsen.

5 thema’s

Vorig jaar, op de eerste Spiegeldag, stonden de volgende 5 thema’s centraal:

 • wacht- en overnachtingsplaatsen;
 • vaarwegprofiel;
 • informatievoorziening;
 • veiligheid op het water;
 • passagetijd van objecten en trajecten.

Tijdens de Spiegeldag dit jaar is gekeken waar we staan met deze thema’s.

Nieuwe afspraken

De Spiegeldag 2007 heeft drie belangrijke nieuwe afspraken opgeleverd:

 • 1 Rijkswaterstaat gaat nog meer samenwerken met provincies, waterschappen en havenbedrijven om het groot onderhoud aan de vaarwegen beter af te stemmen en daarmee de hinder voor de gebruikers te beperken;
 • 2 Rijkswaterstaat gaat volgend jaar stewards op de sluis werven die meer affiniteit hebben met de nautische sector. De gebruikers zullen meedenken over hoe Rijkswaterstaat dat het best kan doen;
 • 3 Rijkswaterstaat gaat meer voorlichten over, en handhaven op de top-3 van ergernissen:
  • Recreatievaart die de verkeerde plaats op de vaarweg inneemt (zoals niet-stuurboordwal);
  • Beroepsvaart die de schroef aan laat in de sluis;
  • Recreatievaart die geen rekening houdt met de dode hoek van de beroepsvaart.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat