Werkplan tweede Regieraad Bouw

Regieraad Bouw: Anders denken, anders bouwen

Gouda – De Regieraad Bouw gaat de vernieuwing naar de bouw toebrengen. Via activiteiten en bijeenkomsten dicht bij huis kunnen de mensen in de sector kennis maken met de nieuwe manier van werken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de regionale Regieraden en de brancheorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw.

Dit staat in "Anders Denken, Anders Bouwen", het werkplan van de tweede Regieraad Bouw die begin dit jaar is aangetreden. Het plan bevat de hoofdlijnen wat de Regieraad tot en met 2009 gaat doen. De concrete uitwerking van de actielijnen zal samen met de regionale Regieraden, vernieuwingspartners en bondgenoten gebeuren. De Regieraad en PSIBouw gaan veel intensiever samenwerken en steeds meer als een front naar buiten toe optreden.

Onomkeerbaar

De Regieraad wil het vernieuwingsproces in de bouw de komende jaren onomkeerbaar te maken. Vernieuwing moet doordringen in alle lagen van de sector, zowel bij opdrachtnemers als opdrachtgevers. Om dat te bereiken zal de Regieraad duidelijk maken wat de bouw te winnen heeft, kennis en goede voorbeelden verspreiden en laten zien hoe men mee kan doen. Opdrachtgevers worden opgeroepen innovaties in de bouw te stimuleren.

Ook een gevoel van urgentie is belangrijk. Zo’n urgent probleem is de dreiging van een structureel capaciteitstekort in de bouw. Volgens de Regieraad kan vernieuwing meehelpen aan de oplossing van dit probleem. Een moderne bouwsector die slimmer en efficienter werkt en beter samenwerkt kan met dezelfde capaciteit meer produceren.

Om de vernieuwing naar opdrachtgevers en opdrachtnemers toe te brengen, zal de Regieraad nauwer samenwerken met de vijf regionale Regieraden. Zij staan dicht bij de markt en kunnen zo ook kleinere opdrachtgevers en het MKB bij de veranderingen betrekken.

Met de 14 brancheorganisaties die een Vernieuwingsakkoord met de Regieraad hebben gesloten wordt gekeken hoe de onderlinge verbanden kunnen worden verstrekt voor het verder brengen van het vernieuwingsproces.

De Regieraad ontwikkelt een "menukaart" met middelen en instrumenten om vernieuwing in de bouw te bevorderen. Regionale Regieraden, vernieuwingspartners en bondgenoten kunnen de menukaart gebruiken om activiteiten te organiseren, maar zij kunnen ook zelf onderwerpen aan de kaart toevoegen.

Professionele sector

De ambitie van de Regieraad is een economisch gezonde, professionele bouwsector. Een sector die maatschappelijk betrokken is, modern en innovatief, samenwerkend en klantgericht en met respect voor en vertrouwen in elkaar. De bouw kan een belangrijke rol spelen bij het oplossen van vele maatschappelijke problemen. Zo vormen de doelstellingen van het kabinet rond klimaat en energie een enorme stimulans voor innovaties in de bouw.

Voor een moderne en innovatieve sector moeten zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers naar een hoger professioneel niveau getild worden. De Regieraad zal speciale aandacht besteden aan middelgrote en kleinere opdrachtgevers en het MKB in de bouw. Kernthema’s zijn: professioneel aanbesteden, modern personeelsbeleid en

-diversiteit, ICT-standaardisatie en onderwijs en kennis.

De Regieraad vindt samenwerking en klantgerichtheid wezenlijk voor de vernieuwing van de bouwsector. Dat vraagt om een andere houding en ander gedrag. Als speerpunten heeft de Regieraad gekozen voor ketenintegratie, eindgebruikersdenken en garantie en kwaliteit. Een vruchtbare samenwerking kan echter niet zonder respect voor en vertrouwen in elkaar. Integriteit en transparantie blijven daarom om aandacht vragen.

U kunt het complete werkplan "Anders Denken, Anders Bouwen" downloaden via www.regieraadbouw.nl

Nieuwe huisstijl Regieraad Bouw

Samen met de presentatie van het nieuwe werkplan, introduceert de Regieraad Bouw ook een nieuwe huisstijl. De Regieraad Bouw II wil hiermee uitstralen dat de fase van plannen maken en het mobiliseren van de bouwsector is afgerond en dat er nu een periode van actie is aangebroken om de mensen in de sector in beweging te krijgen.

Het nieuwe logo symboliseert een trendbreuk in de ontwikkeling van de bouw, maar ook een opgaande, steeds breder wordende vernieuwingsbeweging. Verder is ervoor gekozen de vormgeving en kleurstelling aan te laten sluiten bij het logo van PSIBouw. Dit om te benadrukken dat beide organisaties schouder aan schouder samenwerken aan hetzelfde doel: de vernieuwing van de bouw.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regieraad Bouw

Werkplan tweede Regieraad Bouw | Infrasite

Werkplan tweede Regieraad Bouw

Regieraad Bouw: Anders denken, anders bouwen

Gouda – De Regieraad Bouw gaat de vernieuwing naar de bouw toebrengen. Via activiteiten en bijeenkomsten dicht bij huis kunnen de mensen in de sector kennis maken met de nieuwe manier van werken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de regionale Regieraden en de brancheorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw.

Dit staat in "Anders Denken, Anders Bouwen", het werkplan van de tweede Regieraad Bouw die begin dit jaar is aangetreden. Het plan bevat de hoofdlijnen wat de Regieraad tot en met 2009 gaat doen. De concrete uitwerking van de actielijnen zal samen met de regionale Regieraden, vernieuwingspartners en bondgenoten gebeuren. De Regieraad en PSIBouw gaan veel intensiever samenwerken en steeds meer als een front naar buiten toe optreden.

Onomkeerbaar

De Regieraad wil het vernieuwingsproces in de bouw de komende jaren onomkeerbaar te maken. Vernieuwing moet doordringen in alle lagen van de sector, zowel bij opdrachtnemers als opdrachtgevers. Om dat te bereiken zal de Regieraad duidelijk maken wat de bouw te winnen heeft, kennis en goede voorbeelden verspreiden en laten zien hoe men mee kan doen. Opdrachtgevers worden opgeroepen innovaties in de bouw te stimuleren.

Ook een gevoel van urgentie is belangrijk. Zo’n urgent probleem is de dreiging van een structureel capaciteitstekort in de bouw. Volgens de Regieraad kan vernieuwing meehelpen aan de oplossing van dit probleem. Een moderne bouwsector die slimmer en efficienter werkt en beter samenwerkt kan met dezelfde capaciteit meer produceren.

Om de vernieuwing naar opdrachtgevers en opdrachtnemers toe te brengen, zal de Regieraad nauwer samenwerken met de vijf regionale Regieraden. Zij staan dicht bij de markt en kunnen zo ook kleinere opdrachtgevers en het MKB bij de veranderingen betrekken.

Met de 14 brancheorganisaties die een Vernieuwingsakkoord met de Regieraad hebben gesloten wordt gekeken hoe de onderlinge verbanden kunnen worden verstrekt voor het verder brengen van het vernieuwingsproces.

De Regieraad ontwikkelt een "menukaart" met middelen en instrumenten om vernieuwing in de bouw te bevorderen. Regionale Regieraden, vernieuwingspartners en bondgenoten kunnen de menukaart gebruiken om activiteiten te organiseren, maar zij kunnen ook zelf onderwerpen aan de kaart toevoegen.

Professionele sector

De ambitie van de Regieraad is een economisch gezonde, professionele bouwsector. Een sector die maatschappelijk betrokken is, modern en innovatief, samenwerkend en klantgericht en met respect voor en vertrouwen in elkaar. De bouw kan een belangrijke rol spelen bij het oplossen van vele maatschappelijke problemen. Zo vormen de doelstellingen van het kabinet rond klimaat en energie een enorme stimulans voor innovaties in de bouw.

Voor een moderne en innovatieve sector moeten zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers naar een hoger professioneel niveau getild worden. De Regieraad zal speciale aandacht besteden aan middelgrote en kleinere opdrachtgevers en het MKB in de bouw. Kernthema’s zijn: professioneel aanbesteden, modern personeelsbeleid en

-diversiteit, ICT-standaardisatie en onderwijs en kennis.

De Regieraad vindt samenwerking en klantgerichtheid wezenlijk voor de vernieuwing van de bouwsector. Dat vraagt om een andere houding en ander gedrag. Als speerpunten heeft de Regieraad gekozen voor ketenintegratie, eindgebruikersdenken en garantie en kwaliteit. Een vruchtbare samenwerking kan echter niet zonder respect voor en vertrouwen in elkaar. Integriteit en transparantie blijven daarom om aandacht vragen.

U kunt het complete werkplan "Anders Denken, Anders Bouwen" downloaden via www.regieraadbouw.nl

Nieuwe huisstijl Regieraad Bouw

Samen met de presentatie van het nieuwe werkplan, introduceert de Regieraad Bouw ook een nieuwe huisstijl. De Regieraad Bouw II wil hiermee uitstralen dat de fase van plannen maken en het mobiliseren van de bouwsector is afgerond en dat er nu een periode van actie is aangebroken om de mensen in de sector in beweging te krijgen.

Het nieuwe logo symboliseert een trendbreuk in de ontwikkeling van de bouw, maar ook een opgaande, steeds breder wordende vernieuwingsbeweging. Verder is ervoor gekozen de vormgeving en kleurstelling aan te laten sluiten bij het logo van PSIBouw. Dit om te benadrukken dat beide organisaties schouder aan schouder samenwerken aan hetzelfde doel: de vernieuwing van de bouw.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regieraad Bouw