Groeiende tekorten hoger opgeleide bèta’s

Den Haag – De schaarste aan hoger opgeleid bètapersoneel is de afgelopen jaren toegenomen. Bedrijven moeten duidelijk meer moeite doen om bètapersoneel te vinden en met name in sommige sectoren, zoals de bouw, is sprake van tekorten aan bèta’s. De schaarste neemt naar verwachting verder toe. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek, dat verricht is in opdracht van minister Van der Hoeven van Economische Zaken.

Het onderzoek is gebaseerd op kwantitatieve gegevens over schaarste, zoals de tijd die het studenten kost om een baan te vinden, het aantal moeilijk vervulbare vacatures en de lonen van starters. Daarnaast is gesproken met een aantal bedrijven die veel bèta’s in dienst hebben. Enkele van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

 • het onderzoek bevestigt het beeld uit eerder CPB-onderzoek dat tot 2003 de schaarste meeviel ten opzichte van niet-bèta’s. Recente cijfers laten echter zien dat sprake is van toenemende schaarste van bèta’s. Zo is het aantal moeilijk vervulbare vacatures gestegen van 30% in 2003 naar bijna 50% in 2006 (het aantal moeilijk vervulbare vacatures bij niet-bèta’s in 2006 betrof circa 35%);
 • er zijn grote verschillen tussen sectoren. Zo moeten bouwbedrijven nu al grote moeite doen om personeel te vinden. In andere sectoren valt het nog mee, maar zijn de vooruitzichten dat ook daar de schaarste zal toenemen. Met name aan bouwkundigen, civiel technologen en logistiek ingenieurs worden tot in ieder geval 2020 flinke tekorten verwacht. Internationaal georiënteerde sectoren hebben overigens minder problemen bij het vervullen van vacatures. Het aantrekken van buitenlandse kenniswerkers wordt daar als oplossing gebruikt;
 • kleine bedrijven ervaren meer knelpunten dan grote bedrijven;
 • bèta’s lijken meer gericht op de inhoud van het werk en minder op loon, een hogere schaarste aan bèta’s vertaalt zich hierdoor niet direct door in hogere lonen van bèta’s;
 • sommige bètastudies lijken te breed geworden. Het bedrijfsleven wees in interviews op het tekortschieten van inhoudelijke kennis bij HBO’ers;
 • • in Nederland studeren relatief weinig hoger opgeleiden af in een bètarichting (16% vs. 26% in de EU als geheel);

Minister Van der Hoeven gebruikt de resultaten van het onderzoek voor de Taskforce “technologie, onderwijs en arbeidsmarkt” die is gevraagd om advies te geven over deze problematiek en te komen met een lijst van mogelijke maatregelen. Het oplopende tekort vraagt volgens de minister om een gerichte aanpak.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken

Groeiende tekorten hoger opgeleide bèta’s | Infrasite

Groeiende tekorten hoger opgeleide bèta’s

Den Haag – De schaarste aan hoger opgeleid bètapersoneel is de afgelopen jaren toegenomen. Bedrijven moeten duidelijk meer moeite doen om bètapersoneel te vinden en met name in sommige sectoren, zoals de bouw, is sprake van tekorten aan bèta’s. De schaarste neemt naar verwachting verder toe. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek, dat verricht is in opdracht van minister Van der Hoeven van Economische Zaken.

Het onderzoek is gebaseerd op kwantitatieve gegevens over schaarste, zoals de tijd die het studenten kost om een baan te vinden, het aantal moeilijk vervulbare vacatures en de lonen van starters. Daarnaast is gesproken met een aantal bedrijven die veel bèta’s in dienst hebben. Enkele van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

 • het onderzoek bevestigt het beeld uit eerder CPB-onderzoek dat tot 2003 de schaarste meeviel ten opzichte van niet-bèta’s. Recente cijfers laten echter zien dat sprake is van toenemende schaarste van bèta’s. Zo is het aantal moeilijk vervulbare vacatures gestegen van 30% in 2003 naar bijna 50% in 2006 (het aantal moeilijk vervulbare vacatures bij niet-bèta’s in 2006 betrof circa 35%);
 • er zijn grote verschillen tussen sectoren. Zo moeten bouwbedrijven nu al grote moeite doen om personeel te vinden. In andere sectoren valt het nog mee, maar zijn de vooruitzichten dat ook daar de schaarste zal toenemen. Met name aan bouwkundigen, civiel technologen en logistiek ingenieurs worden tot in ieder geval 2020 flinke tekorten verwacht. Internationaal georiënteerde sectoren hebben overigens minder problemen bij het vervullen van vacatures. Het aantrekken van buitenlandse kenniswerkers wordt daar als oplossing gebruikt;
 • kleine bedrijven ervaren meer knelpunten dan grote bedrijven;
 • bèta’s lijken meer gericht op de inhoud van het werk en minder op loon, een hogere schaarste aan bèta’s vertaalt zich hierdoor niet direct door in hogere lonen van bèta’s;
 • sommige bètastudies lijken te breed geworden. Het bedrijfsleven wees in interviews op het tekortschieten van inhoudelijke kennis bij HBO’ers;
 • • in Nederland studeren relatief weinig hoger opgeleiden af in een bètarichting (16% vs. 26% in de EU als geheel);

Minister Van der Hoeven gebruikt de resultaten van het onderzoek voor de Taskforce “technologie, onderwijs en arbeidsmarkt” die is gevraagd om advies te geven over deze problematiek en te komen met een lijst van mogelijke maatregelen. Het oplopende tekort vraagt volgens de minister om een gerichte aanpak.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken