Project imagoverbetering watersector

De watersector: een zee aan carrièremogelijkheden

Delft – Het beeld van de watersector in Nederland houdt na de activiteiten van Prins Willem-Alexander al snel op. Het imago is er één van technisch en bestuurlijk, met weinig uitdaging. Toch staat de watersector aan de vooravond van grote maatschappelijke opgaven als het zoeken naar een antwoord op klimaatverandering en de bijbehorende zeespiegelstijging. Technische innovaties zijn nodig om in binnen- en buitenland de watervoorziening op peil te kunnen houden.

Wil de sector zijn toonaangevende positie op de internationale watermarkt behouden en uitbreiden, dan is het van cruciaal belang de interesse van jongeren in de watersector te vergroten. Daarom is een project gestart om het imago van de watersector onder jongeren te verbeteren. Ter voorbereiding start het Netherlands Water Partnership begin september met een onderzoek onder 1400 organisaties in de watersector. Doel is een inventarisatie te maken van de bestaande voorlichtingsactiviteiten in het onderwijs en wervingscampagnes gericht op de arbeidsmarkt.

Human Capital Roadmap Water

Het onderzoek maakt deel uit van de Human Capital Roadmap Water. De Roadmap Water wil werken in de watersector populairder maken door het gezamenlijk presenteren en promoten van de Nederlandse watersector in lesprogramma’s en bij toekomstig werkend Nederland. Het project is een initiatief van het Netherlands Water Partnership (NWP), het Platform Bèta Techniek en het ministerie van Economische Zaken.

Het Netherlands Water Partnership (NWP) is een publiek-private netwerkorganisatie die opereert als onafhankelijk coördinatie- en informatiepunt voor de Nederlandse watersector. Doel is tot een zeer goed georganiseerd Nederlands waternetwerk te komen. Het NWP stimuleert samenwerking en afstemming tussen de relevante partijen in de Nederlandse watersector. Hierdoor levert Nederland een grotere bijdrage aan oplossingen voor de internationale waterproblematiek en versterkt Nederland haar positie op de internationale watermarkt. Voor binnen- en buitenland is het NWP het centrale aanspreekpunt voor informatie over de Nederlandse watersector.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netherlands Water Partnership (NWP)