Opleiding tot monteur, gas/waterfitter + baangarantie

Op donderdag 22 maart 2007 wordt in de grote zaal in het cultuurcentrum vanBeresteyn een convenant ondertekend tussen de gemeenten Veendam en Pekela, het bedrijf Baas BV en SB&A. Het convenant omvat de afspraken tussen de partijen voor de opleiding en baangarantie voor minimaal 30 inwoners uit de gemeenten Veendam en Pekela, die momenteel een WWB uitkering hebben.

De opleiding
De opleiding wordt verzorgd door het Noorderpoortcollege en zal in totaal 9 maanden duren. De deelnemers (32 mannen en 2 vrouwen) worden opgeleid tot monteur of gas/waterfitter. De opleiding wordt afgewisseld met stages bij het bedrijf Baas, waar de deelnemers ook na afloop in dienst zullen treden. Op 9 maart 2007 vond reeds de aftrap plaats met een kennismaking van de deelnemers met het Noorderpoortcollege te Stadskanaal.

Mede mogelijk gemaakt door
De gemeenten Veendam en Pekela en Baas maken dit project mogelijk, dat uitgevoerd wordt door SB&A uit Vaassen. Baas heeft SB&A uit Vaassen de opdracht gegeven het project uit te voeren. SB&A zorgt voor de werving, selectie begeleiding en uitstroom. Daarnaast zullen de deelnemers die niet over een rijbewijs beschikken in de gelegenheid gesteld worden het roze papiertje te behalen. Het kunnen beschikken over een rijbewijs is mede een essentiële voorwaarde voor de deelnemers om weer aan de slag te gaan. De afgelopen maanden is druk gewerkt aan de selectie van de deelnemers, het opstellen van het scholingsprogramma en het oplossen van individuele knelpunten.

Unieke samenwerking
Dit project mag een unieke samenwerking genoemd worden tussen gemeenten, werkgever, opleidingsorganisatie en adviesbureau met enerzijds als doelstelling het creëren van mogelijkheden tot beroepskwalificatie voor langdurige werkzoekenden en anderzijds het verwerven van vakbekwaam personeel. Voorafgaand aan de feestelijke ondertekening van het convenant is er een bijeenkomst voor de deelnemers en partners. Door alle partijen wordt de noodzaak ingezien om ook nadrukkelijk de partners van de deelnemers te betrekken bij het project. Namens Baas BV zal algemeen directeur Jos van Vugt het convenant ondertekenen evenals Cor Spronk namens SB&A. Wethouder Klaas Steenhuis zal namens de gemeente Veendam en wethouder Hennie Hemmes van de gemeente Pekela het woord voeren en het convenant ondertekenen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SB&A