Opleidingsbedrijven bij Bouwend Nederland

Zoetermeer – Vierenvijftig opleidingsbedrijven voor de bouw hebben zich aangesloten bij Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. De zogeheten samenwerkingsverbanden, voorheen verenigd in de VESAN, verwachten dat in de nieuwe situatie hun belangen op het gebied van onder meer de arbeidsvoorwaarden, de CAO en het onderwijs beter kunnen worden behartigd. Op 29 januari 2007 werd de samenwerking officieel bekrachtigd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Bouwhuis te Zoetermeer.

Alle opleidingsbedrijven die in Nederland actief zijn hebben ieder jaar zo´n 10.000 leerlingen in dienst. Die vallen allemaal onder de CAO. De opleidingsbedrijven zijn in hun werkgebied, meestal in samenwerking met de betrokken VMBO-scholen, ROC´s en vaak ook de gemeente(s) actief bezig om jongeren te werven voor het leer- werk traject, dat zij aanbieden.

Geïnteresseerde jongeren worden getest of zij geschikt zijn en vervolgens worden zij, indien die geschiktheid blijkt, door het opleidingsbedrijf in dienst genomen. De jongeren werken vier dagen in de week of in het opleidingsbedrijf of op een bouwproject. De aannemingsbedrijven die aan het opleidingsbedrijf verbonden zijn zorgen voor werkplekken op hun bouwprojecten. De vijfde dag krijgen de jongeren theorielessen. De jongeren worden opgeleid tot timmerman, restauratietimmerkracht, bouwplaatsassistent, metselaar of voeger.

De bouwsector heeft dringend behoefte aan personeel. Naar verwachting zijn de komende jaren ongeveer 20.000 nieuwe instromers per jaar nodig.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)