Loopbaanproject Bouw van start

Carrièrekansen voor 175.000 werknemers in de bouw

Zoetermeer – De 175.000 werknemers die vallen onder de CAO voor de Bouw krijgen meer kansen om door te stromen naar een andere functie. Via het ´Loopbaanproject Bouw´, dat op 4 juli 2006 van start is gegaan, kunnen zij op 28 Adviescentra terecht voor gratis begeleiding naar ander werk in de sector. Om het Loopbaantraject onder de aandacht van de werknemers te brengen, is er de campagne ´Wat doe jij morgen?´

De bouw kampt – net als andere sectoren in de maakindustrie – met geringe in- en doorstroom. Vooral bij het middenkader speelt dit probleem. Met het loopbaantraject willen werkgevers- en werknemersorganisaties de kwaliteit van personeel en bedrijfstak verhogen en de doorstroom bevorderen. Het loopbaantraject heeft tevens een preventieve werking. Wie ziet dat zijn of haar huidige functie op termijn te zwaar gaat worden, kan bijtijds van baan veranderen. En ook voor wie al uitgevallen is, biedt het Loopbaantraject zicht op passend werk.

De voorziening heeft een structureel karakter. Medewerkers in de bouw kunnen elke vijf jaar bij doorstroom in de sector ondersteuning krijgen. Vast onderdeel van een loopbaanadvies is een individueel opleidingsplan. Daarmee wordt invulling gegeven aan ´een leven lang leren.´

Onderzoek
Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 werknemers in de bouw het komende jaar een verandering van werk wenst. De eigen loopbaan is voor de meeste mensen wel belangrijk, maar zij zijn er niet echt mee bezig.

De komende twee jaar investeren de sociale partners in de bouwnijverheid tientallen miljoenen euro in het Loopbaantraject. Dit geld komt onder andere uit het Scholingsfonds en het Aanvullingsfonds op de WW. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Europese scholingssubsidies. Doelstelling is om jaarlijks 4.000 mensen een loopbaanstap te laten maken.

Campagne
Als start van deze campagne ontvangen de 175.000 medewerkers in de bouwnijverheid begin juli 2006 op hun huisadres een blad met ervaringen van collega´s . Daarnaast is er sinds 1 juli 2006 een website: www.watdoejijmorgen.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)