WATERVEILIGHEID

Zuid-Limburg werkt samen met buurregio’s

Dijkinspectie (bron: Waterschap Limburg)

Zuid-Limburg gaat samen met de omliggende Duitse en Belgische regio’s de waterveiligheid aanpakken. Daarvoor is 8 miljoen euro uitgetrokken, waaraan de Euregio Maas-Rijn 6,9 miljoen euro bijdraagt. Het gaat om zo’n vijftig projecten op het gebied van het verbeteren van de weers- en watervoorspellingen, het versterken van de crisisbestrijding en het krijgen van inzicht in de ruimtelijke inrichting, zodat deze beter bestand kan worden gemaakt tegen klimaatverandering.

Het project dat officieel op 14 juli van start gaat is de voorbereiding op een grootschalige aanpak van de overstromingsrisico’s. Daarbij wordt bekeken waar en hoe nog gebouwd kan worden in de toekomst. ‘Dat is tot nog toe te veel in overstromingsrisicogebieden gebeurd’, aldus projectleider John Tobben.

Mensenheugenis

De regio heeft een jaar geleden te maken gehad met de ernstigste overstromingen sinds mensenheugenis, waarbij meer dan 200 doden vielen. Twaalf instellingen, waaronder Waterschap Limburg, het KNMI en Nederlandse, Duitse en Belgische universiteiten, werken grensoverschrijdend samen aan bescherming tegen hoogwater. Het gaat om een samenwerkingsproject dat eind 2023 afgerond moet zijn.

Leren

‘Deze samenwerking is cruciaal, we moeten op grotere schaal gaan denken’, zei dijkgraaf Patrick van der Broeck bij de presentatie van de plannen in Vaals. ‘Water houdt zich immers niet aan landsgrenzen. Bovendien kunnen we veel van elkaar leren en voor elkaar betekenen.’

Radarbeelden

Zo wordt er een grensoverschrijdend meetnet ingericht om burgers eerder te waarschuwen voor aankomend hoogwater. Verder worden er camera’s geplaatst om de doorstroming van beken te controleren. Ook wordt nagegaan of de weersvoorspellingen nog nauwkeuriger kunnen worden gemaakt, onder meer met radarbeelden.

Flood Barriers

De voorspellingen van hoogwater in Roer en Wurm worden verbeterd, en er komt onderzoek naar de grote gevolgen van afvalstromen in de zwellende waterlopen. In Wallonië was dat een jaar geleden 160.000 ton troep die voor 2,2 miljard euro aan schade aanrichtte. Ook komen er Flood Barriers, mobiele waterkeringen die bij dreigende overstromingen flexibel kunnen worden ingezet. In de Euregio Maas-Rijn wonen 1,1 miljoen mensen.

LEES OOK:

Limburg krijgt er 5 kilometer aan dijken bij

Schade aan monumentale stuw Roermond vastgesteld

Auteur: Redactie