Afsluitdijk

Nog geen duidelijkheid over meerkosten versterking Afsluitdijk

Afsluitdijk, 2013 Archieffoto: Yvonne

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat verwacht pas komend voorjaar te kunnen melden hoeveel duurder de versterking van de Afsluitdijk uitpakt, en door wie de extra kosten betaald gaan worden. Dat antwoordt ze op Kamervragen van CDA na berichtgeving over de vertraging van het project door problemen met spuisluizen. De minister is nog in overleg met aannemer bouwcombinatie Levvel.

Ook de exacte duur van de vertraging is nog onduidelijk, al gaat Van Nieuwenhuizen er nog wel vanuit dat het project in 2025 kan worden afgerond. Dat is drie jaar later dan gepland. De vertraging is ontstaan door een ontwerpfout, waardoor het ontwerp van de nieuw te bouwen spuisluizen en van de bestaande spuisluizen in de Afsluitdijk aangepast moesten worden.

Hydraulische randvoorwaarden

Volgens de minister werd pas bij nadere uitwerking van de ontwerpen ontdekt dat bepaalde reeksen van combinaties van waterstanden en golfhoogtes niet waren meegenomen. “Het ging om relatief lage waterstanden waarbij toch vrij hoge golven kunnen optreden vanuit de IJsselmeerzijde. Hoewel voor het opstellen van de hydraulische randvoorwaarden een zorgvuldig proces is gevolgd waarbij ook diverse externe deskundigen zijn betrokken, ontbrak deze combinatie die voor het ontwerp onmisbaar bleek te zijn.”

Dat de werkzaamheden een aantal jaren langer duren, betekent ook langer overlast voor het verkeer. Voor autoverkeer is daardoor tussen 2023 en 2025 meestal maar één rijstrook per rijrichting vrij. Omdat de breedte van de rijstrook voor vrachtverkeer beperkt blijft tot drie meter, zullen zware transporten over de Afsluitdijk lange tijd niet mogelijk zijn.

Geen bredere fietsbruggen

Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig alleen gebruik maken van een speciale fietsbus omdat de fietsbruggen over de bestaande spuisluizen inmiddels verwijderd zijn. De nieuwe fietsbruggen kunnen pas geplaatst worden na de renovatie van de Afsluitdijk. Dat werk zit pas aan het einde van het project.

Fietsbruggen verbreden, zoals enkele  belangenorganisaties graag willen, is niet mogelijk, legt Van Nieuwenhuizen uit. Dan zouden de ontwerpen van de bestaande en nieuwe spuisluizen opnieuw aangepast moeten worden. Dat zou het project opnieuw duurder maken en ook zou hierdoor nieuwe vertraging ontstaan.

Lees ook

Auteur: Redactie Infrasite