RWS en WL Delft Hydraulics naar Guyana

Den Haag – Op verzoek van de Verenigde Naties sturen Rijkswaterstaat en WL Delft Hydraulics 9 februari 2006 twee experts op het gebied van dijken en waterhuishouding naar Guyana. Rond de jaarwisseling werd Guyana getroffen door hevige regenval dat leidde tot overstromingen met grote schade als gevolg. De twee medewerkers gaan hulp bieden bij onderzoek naar de sociaal-economische effecten van de ingrijpende overstromingen.

Binnen veertien dagen moeten de Nederlanders in samenwerking met de lokale overheden een advies uitbrengen over het herstel van de schade aan de infrastructuur en de leefomgeving in het getroffen gebied. Ook brengen zij advies uit hoe in de toekomst schade door overstromingen te voorkomen is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat