Meer samenwerking met Japan op watergebied

Den Haag – Nederland en Japan gaan intensiever samenwerken op het gebied van integraal waterbeheer. Dit zijn staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat en haar Japanse collega Hashumi overeengekomen na afloop van het congres ‘Living with Water, a Different Approach’ dat in Tokyo wordt gehouden.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring is onder meer vastgelegd dat beide landen streven naar kennisuitwisseling op het terrein van watermanagement in de breedste zin van het woord. Hierbij valt onder meer te denken aan uitwisseling over hoe om te gaan met overstromingsrisico’s, ruimtegebruik en waterbeheer.

De staatssecretaris is van 6 tot en met 13 juni 2005 voor een werkbezoek in Japan. Tijdens het bezoek staan innovatie en kennisuitwisseling centraal.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat