60 miljoen voor waterprojecten in Brabant

‘s-Hertogenbosch – Op 10 november 2004 is de bestuursovereenkomst getekend waarin de waterschappen en de provincie Noord- Brabant afspraken hebben gemaakt over de uitvoering van waterprojecten in de reconstructie- en gebiedsplannen. Gezamenlijk besteden de partners 60 miljoen euro aan projecten op het gebied van waterberging, beek- en kreekherstel, verdrogingbestrijding en waterkwaliteit. Beide partners geven een extra impuls aan de reconstructie, door nu al initiatief te nemen voor het uitvoeren van projecten. Zij investeren ieder 30 miljoen euro, verspreid over vier jaar.

Als eerste concrete project dat wordt uitgevoerd is het project ‘Trippelenberg’. Hiervoor is op 10 november de aftrap gedaan met het leggen van de eerste kei voor een vispassage in het riviertje ‘Aa of Weerijs’ in de Baronie (Breda). Trippelenberg is een schoolvoorbeeld van een nieuwe aanpak waarbij verschillende waterthema’s gelijktijdig worden aangepakt. Hierbij kun je denken aan waterberging, aanpak van verdroogde natuurgebieden en ecologische verbindingszones. De aanpak is nieuw omdat het gebied maar één keer ‘op de schop’ gaat, immers de diverse projecten worden direct en in samenhang aangepakt.

Midden in landelijke discussies over ‘wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk?’ geeft deze bestuursovereenkomst het signaal af dat de Brabantse Waterschappen en de provincie Noord-Brabant elkaar opzoeken en nodig hebben om daadwerkelijk voortgang te boeken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant