BEGROTINGEN

Gemeenten: minder geld voor infrastructuur

(bron: Unsplash/Lenstavellier)

De grote Nederlandse gemeenten hebben dit jaar voor ruim 4 miljard euro begroot aan investeringen in verkeer, vervoer en waterstaat. Dat is 0,4 procent minder dan de begrote investeringen voor 2021,  schrijven deskundigen van de ABN Amro in het rapport De stand van de bouw.

In de cijfers is geen rekening gehouden met inflatie. Dat betekent dat het voorziene bedrag in 2022 in reële termen nog lager uitvalt dan in 2021. Een van de oorzaken van de daling is dat Amsterdam en Rotterdam, die als grote steden zwaar meetellen in het totaal, voor 2022 fors minder hebben begroot dan voor vorig jaar. De in juni aangekondigde regionale investering van 1,2 miljard euro aan wegen, rotondes, bruggen en fietsroutes rondom nieuwe woningen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is nog niet meegenomen in de telling.

Stikstofcrisis

Het valt te bezien of gemeenten de begrote middelen ook weten om te zetten in daadwerkelijke investeringen. De stikstofcrisis zorgt voor vertragingen in vergunningverlening van nieuwe infrastructurele projecten. Utrecht springt er positief uit, met een 22 procent hogere begroting in 2022 ten opzichte van 2021. Ook Dordrecht, Almere, Groningen en Enschede zetten in op meer investeringen in verkeer, vervoer en waterstaat.

De begroting voor 2022 in Amsterdam is fors lager dan die voor 2021 (-20 procent). Ook Lelystad, Maastricht en Rotterdam investeren minder. Naar verhouding met het aantal inwoners worden in Amsterdam de meeste investeringen in verkeer, vervoer en waterstaat gedaan. Ook op de Waddeneilanden, in Harlingen en in Zandvoort zijn de begrote middelen voor verkeer, vervoer en waterstaat relatief hoog.

Omzetkrimp

Biinnen de GWW hebben de middelgrote bedrijven (10 tot 100 personen) te maken met een mindere groei dan kleine (1 tot 10 personen) of grote bedrijven (100+ personen). De middelgrote bedrijven hebben sinds 2019 te maken met een omzetkrimp (-3 procent in het tweede kwartaal van 2022). De omzet van kleine bedrijven groeit nog steeds (9,5 procent in het tweede kwartaal van 2022), terwijl de omzet van grote bedrijven sinds het tweede kwartaal van 2021 gemiddeld op nul ligt. GWW-bedrijven hebben veel last van de stikstofcrisis.

LEES OOK:

Verbeterde fasering moet herstel kademuren in Amsterdam versnellen

Fors minder geluidsoverlast door stille klinkers

Auteur: Redactie