CONJUNCTUURMETING

Werkvoorraad GWW gestegen in mei

Wegenbouw (bron EIB)

De gemiddelde werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw is in mei met drie-tiende maand gestegen naar 7,5 maanden. Zowel in de wegenbouw als in de grond- en waterbouw namen de orderportefeuilles met drie-tiende maand toe ten opzichte van april. Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juni 2022 van het Economisch Instituut voor de Bouw.

In de wegenbouw kwam de gemiddelde werkvoorraad uit op 6,7 maanden en in de grond- en waterbouw bedroeg deze 8,6 maanden. De orderportefeuilles in de burgerlijke en utiliteitsbouw zijn met één tiende maand gedaald ten opzichte van april en kwamen uit op 12,1 maanden. In de woningbouw daalde de gemiddelde werkvoorraad met één-tiende maand naar 13,4 maanden, wat in historisch perspectief nog steeds een zeer hoog niveau is. Ook in de utiliteitsbouw nam de gemiddelde werkvoorraad met één-tiende maand af en deze bedroeg 10,3 maanden. Per saldo bedroegen de orderportefeuilles in de totale bouwnijverheid in mei 10,6 maanden werk, een stijging van één tiende maand ten opzichte van april.

Stagnatie

Meer dan drie op de vijf bedrijven gaf in mei aan stagnatie te ondervinden in onderhanden werk. In de burgerlijke en utiliteitsbouw was een tekort aan personeel de belangrijkste oorzaakvoor stagnatie, gevolgd door materiaaltekorten. In de grond-, water- en wegenbouw waren materiaaltekorten de belangrijkste oorzaak voor stagnatie, gevolgd door een gebrek aan orders.

Personeelsbezetting

De productie is in de afgelopen drie maanden bij meer dan 15% van de bedrijventoegenomen en bij ongeveer 5% van de bedrijven afgenomen. Een kwart van de bedrijven beoordeelde hun orderpositie in mei als groot, terwijl 12% van de bedrijven hun orderpositie als klein beoordeelde. Eén op de vijf bedrijven verwacht dat hun personeelsbezetting toeneemt in de komende drie maanden, terwijl 5% van de bedrijven verwacht dat deze gaat afnemen. Driekwart van de bedrijven verwacht dat prijzen gaan toenemen in de komende drie maanden, terwijl minder dan 5% van de bedrijven een prijsdaling verwacht.

Deze meting wordt door het EIB uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 225 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

LEES OOK:

Iets meer werk voor GWW-bedrijven

Stabiele werkvoorraad GWW-bedrijven

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie