Graafmachine. Foto: ProMedia

Iets meer werk voor GWW-bedrijven

Graafmachine. Foto: ProMedia

De bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw zagen hun werkvoorraad afgelopen februari met één tiende maand toenemen tot 7,4 maanden. Wel meldt de helft van de bedrijven dat het onderhanden werk stagneert.

Dat blijkt uit de nieuwste conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw. Binnen die meting wordt altijd het onderscheid gemaakt tussen grond- en waterbouw enerzijds en wegenbouw anderzijds. In beide secties nam de werkvoorraad met een tiende maand toe, tot respectievelijk 6,5 en 8,6 maanden werk in het orderboek.

In de vergelijking met de woningbouw en utiliteitsbouw blijft de omvang van de GWW-werkvoorraden zoals gebruikelijk achter. Daar was wel sprake van een lichte daling, maar met precies twaalf maanden bleef het orderboek behoorlijk op peil. De krimp kwam volledig voor rekening van de utiliteitsbouw. In de woningbouw steeg de werkvoorraad licht tot 13,3 maanden in totaal.

Stagnatie en prijsstijgingen

Dit alles betekent niet dat er geen beren op de weg zijn. De helft van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat het onderhanden werk stagneert. Bij de GWW-bedrijven komt dat vooral door een gebrek aan orders. In de B&U is een tekort aan personeel juist de voornaamste oorzaak van de stagnatie. Verder verwacht driekwart van de bedrijven dat hun prijzen de komende tijd gaan stijgen; niemand verwacht dat deze omlaag zullen gaan.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam