Credit: iStock / blyak

Werkvoorraad GWW gelijk gebleven

Credit: iStock / blyak (onbeperkt gebruik)

Aan de hoeveelheid werk in de boeken is voor de grond-, weg- en waterbouw in oktober niets veranderd. Net als in september hadden de bedrijven gemiddeld precies zeven maanden werk in het vooruitzicht.

Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). In de wegenbouw was de werkvoorraad in oktober gemiddeld 6,3 maanden, in de grond- en waterbouw was dat 7,6 maanden. Voor beide subsectoren was dat een stabiel vooruitzicht ten opzichte van de maand ervoor.

In de burgerlijke- en utiliteitsbouw was er wel sprake van groei. Daar kwam er gemiddeld drie tiende maand bij, tot een totaal van 11,7 maanden. Door de groei in de B&U nam de werkvoorraad in de Nederlandse bouw over de gehele linie met twee tiende maand toe.

Tekort aan materialen en orders

Wel gaf in oktober de helft van alle ondervraagde bedrijven aan dat het werk stagneert. De oorzaken daarvan zijn al langer bekend. In de GWW spelen vooral het tekort aan materialen en orders een rol, terwijl in de B&U het gebrek aan personeel de belangrijkste oorzaak van de stagnatie is. Eén op de vijf bedrijven denkt dat de personeelsbezetting de komende tijd zal toenemen en bijna twee derde verwacht dat de prijzen die ze rekenen de komende drie maanden gaan stijgen.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.