Rotonde

Werkvoorraad GWW gelijk gebleven

Afgelopen augustus is de werkvoorraad van grond-, wegen- en waterbouwers niet groter of kleiner geworden. Net als in juni heeft de sector gemiddeld zeven maanden werk in het orderboek staan.

Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw. Zo’n 225 hoofdaannemers met tenminste tien personeelsleden deden aan de meting mee. Ten opzichte van de vorige peiling in juni is er over de hele linie van de bouw weinig veranderd.

In de wegenbouw kwam er een tiende maand werk bij, waardoor het gemiddelde orderboek voor 6,4 maanden is gevuld. In de grond- en waterbouw ging er juist een tiende maand af (nu 7,6 maanden), maar gemiddeld genomen bleven de orderportefeuilles in de GWW dus even dik. Ook in de burgerlijke- en utiliteitsbouw bleef de werkvoorraad gelijk met 11,5 maanden.

Nu ook materiaaltekort in GWW

Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven gaf aan dat ze in augustus een stagnatie van het onderhanden werk ervoeren. Dat komt voor een belangrijk deel door een tekort aan materialen. De B&U kampt daar al ongeveer een half jaar mee maar in de GWW heeft nu ook één op de vijf bedrijven hiermee te maken. Verder verwacht de helft van de bedrijven dat de prijzen voor hun werkzaamheden de komende tijd gaan stijgen. Geen van de ondervraagden denkt dat in die prijzen een daling zal gaan plaatsvinden.

Waar de werkvoorraad voor de GWW in augustus dus gelijk bleef ten opzichte van twee maanden eerder, liet de eerste helft van 2021 juist een sterke daling zien. De orderboeken krompen in die periode met drie tiende maand, en in de grond- en waterbouw zelfs met een half jaar.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.

Werkvoorraad GWW gelijk gebleven | Infrasite
Rotonde

Werkvoorraad GWW gelijk gebleven

Afgelopen augustus is de werkvoorraad van grond-, wegen- en waterbouwers niet groter of kleiner geworden. Net als in juni heeft de sector gemiddeld zeven maanden werk in het orderboek staan.

Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw. Zo’n 225 hoofdaannemers met tenminste tien personeelsleden deden aan de meting mee. Ten opzichte van de vorige peiling in juni is er over de hele linie van de bouw weinig veranderd.

In de wegenbouw kwam er een tiende maand werk bij, waardoor het gemiddelde orderboek voor 6,4 maanden is gevuld. In de grond- en waterbouw ging er juist een tiende maand af (nu 7,6 maanden), maar gemiddeld genomen bleven de orderportefeuilles in de GWW dus even dik. Ook in de burgerlijke- en utiliteitsbouw bleef de werkvoorraad gelijk met 11,5 maanden.

Nu ook materiaaltekort in GWW

Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven gaf aan dat ze in augustus een stagnatie van het onderhanden werk ervoeren. Dat komt voor een belangrijk deel door een tekort aan materialen. De B&U kampt daar al ongeveer een half jaar mee maar in de GWW heeft nu ook één op de vijf bedrijven hiermee te maken. Verder verwacht de helft van de bedrijven dat de prijzen voor hun werkzaamheden de komende tijd gaan stijgen. Geen van de ondervraagden denkt dat in die prijzen een daling zal gaan plaatsvinden.

Waar de werkvoorraad voor de GWW in augustus dus gelijk bleef ten opzichte van twee maanden eerder, liet de eerste helft van 2021 juist een sterke daling zien. De orderboeken krompen in die periode met drie tiende maand, en in de grond- en waterbouw zelfs met een half jaar.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.