Corona nauwelijks van invloed op voortgang waterschapsprojecten

De projecten van waterschappen op het gebied van grond-, weg- en waterbouw (GWW) ondervinden weinig last van de beperkende maatregelen als gevolg van de corona-uitbraak. Een deel van het werk wordt zelfs naar voren gehaald.Tot die conclusie komt de Unie van Waterschappen na een inventarisatie onder de waterschappen. 

In het begin van de coronacrisis lieten de waterschappen al weten hun best te doen om alle geplande werkzaamheden zo veel mogelijk door te laten gaan om zo de sector aan het werk te houden. Ze voelen zich verantwoordelijk voor de continuïteit van de GWW-bedrijven, die immers al zwaar te lijden hadden onder de stikstof- en PFAS-maatregelen. Ook streefden ze ernaar om de voorbereiding van nieuwe projecten doorgang te laten vinden.

Versneld op de markt

Een half jaar later blijkt dat het ook inderdaad gelukt is om door te gaan met het werk, zegt Toine Poppelaars, bestuurslid bij de Unie van Waterschappen. “Vrijwel alle projecten gaan door. Bij een aantal waterschappen is de wens geuit om projecten naar voren te halen en zijn opdrachten versneld op de markt gebracht.”

Dat deden onder meer hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en waterschap Scheldestromen. Bij het hoogheemraadschap ging het om projecten voor de verbetering van regionale keringen. Scheldestromen bracht twee project versneld op de markt toen een ander niet door kon gaan. Het hoogheemraadschap van Rijnland haalde onder meer de renovatie van elf rioolgemalen naar voren.

1,7 miljard euro

Al voordat corona uitbrak verwachtten de waterschappen dat ze de komende jaren meer zullen investeren in waterschapsprojecten dan in de periode daarvoor. In de periode tussen 2020 en 2023 denken ze jaarlijks 1,7 miljard euro uit te geven. Er zijn extra investeringen in infrastructuur nodig vanwege ontwikkelingen als klimaatverandering, bodemdaling, verzilting, aangescherpte milieunormen en de energietransitie.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie Infrasite