Project sterke Lekdijk HDSR

Contracten versterking Lekdijk getekend

Afbeelding: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het contract was onlangs al gegund, maar nu is ook de samenwerkingsovereenkomst voor het versterken van de Lekdijk ondertekend. Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden heeft vanwege de grote omvang van het werk drie partijen geselecteerd om de klus te klaren. Het gaat om Mourik Infra, Van Oord en de combinatie Heijmans Infra – GMB Civiel – de Vries & van de Wiel.

De Lekdijk wordt de komende jaren van Amerongen tot Schoonhoven over een lengte van 55 kilometer versterkt. Het hoogheemraadschap heeft gekozen voor het innovatiepartnerschap als aanbestedingsvorm. Daarin draait het om nauwe samenwerking op het gebied van innovatie, het proces en het sociale aspect. Daarmee wil het hoogheemraadschap innovatie stimuleren. De komende periode wordt bekeken welke innovaties van de betrokken aannemers het beste ingezet kunnen worden. Ook is het streven om het werk zo duurzaam mogelijk uit te voeren.

Veiligheidsnormen rivierdijken aangescherpt

Het project Sterke Lekdijk bestaat uit zes deelprojecten. De drie innovatiepartners krijgen ieder één deelproject toegewezen. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met het waterschap. Wanneer ze hun doelstellingen halen, mogen ze door naar een volgend deelproject zonder tussenkomst van een nieuwe aanbesteding.

De versterking van de Lekdijk is nodig omdat in 2017 de veiligheidsnormen voor belangrijke rivierdijken aangescherpt zijn. Dat geldt ook voor de Lekdijk. De dijkversterking maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken met meer dan 1.300 kilometer aan dijkversterking in de komende 30 jaar.

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen.

Auteur: Redactie Infrasite

Contracten versterking Lekdijk getekend | Infrasite
Project sterke Lekdijk HDSR

Contracten versterking Lekdijk getekend

Afbeelding: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het contract was onlangs al gegund, maar nu is ook de samenwerkingsovereenkomst voor het versterken van de Lekdijk ondertekend. Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden heeft vanwege de grote omvang van het werk drie partijen geselecteerd om de klus te klaren. Het gaat om Mourik Infra, Van Oord en de combinatie Heijmans Infra – GMB Civiel – de Vries & van de Wiel.

De Lekdijk wordt de komende jaren van Amerongen tot Schoonhoven over een lengte van 55 kilometer versterkt. Het hoogheemraadschap heeft gekozen voor het innovatiepartnerschap als aanbestedingsvorm. Daarin draait het om nauwe samenwerking op het gebied van innovatie, het proces en het sociale aspect. Daarmee wil het hoogheemraadschap innovatie stimuleren. De komende periode wordt bekeken welke innovaties van de betrokken aannemers het beste ingezet kunnen worden. Ook is het streven om het werk zo duurzaam mogelijk uit te voeren.

Veiligheidsnormen rivierdijken aangescherpt

Het project Sterke Lekdijk bestaat uit zes deelprojecten. De drie innovatiepartners krijgen ieder één deelproject toegewezen. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met het waterschap. Wanneer ze hun doelstellingen halen, mogen ze door naar een volgend deelproject zonder tussenkomst van een nieuwe aanbesteding.

De versterking van de Lekdijk is nodig omdat in 2017 de veiligheidsnormen voor belangrijke rivierdijken aangescherpt zijn. Dat geldt ook voor de Lekdijk. De dijkversterking maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken met meer dan 1.300 kilometer aan dijkversterking in de komende 30 jaar.

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen.

Auteur: Redactie Infrasite