AFNL: Mkb merkt nog weinig van kabinetsinzet vermindering regeldruk

De Voortgangsrapportage regeldruk, die de ministeries van BZK en Wonen en EZ hebben opgesteld en heden naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, roept in eerste instantie een gevoel op van déja vu. Alle opeenvolgende kabinetten komen periodiek met een opsomming van heldendaden die over het algemeen moeilijk traceerbaar zijn, hoe goed kabinetten ook hun best doen ze te kwantificeren. Zo ook hier. Met tevredenheid stelt het kabinet vast dat in 2014 voor een kleine miljard aan lastenverlichting is gerealiseerd. Daarvan zou het midden- en kleinbedrijf in overwegende mate profiteren. Enige onderbouwing ontbreekt trouwens. Terecht stelt het kabinet dan ook, op voorspraak van ACTAL, dat kleine bedrijven van al die lastenverlichtingen in de praktijk weinig merken.

Aannemersfederatie Nederland erkent dat administratieve lasten als gevolg van regeldruk een buitengewoon taai en niet zelden ondankbaar dossier is. Met die vaststelling verdient het kabinet zeker een pluim waar het gaat om het verminderen van verplichtingen naar de overheid en het met behulp van ict vereenvoudigen van procedures. In hoeverre dit in cijfers te duiden is, is echter met geen mogelijkheid exact vast te stellen.

De Aannemersfederatie waardeert de plannen de bedrijfseffectentoets explicieter in te zetten voor de effecten van wet- en regelgeving voor het midden- en kleinbedrijf. Maar ook dan is het niet meer dan een lapmiddel. Wet- en regelgeving moet primair worden gedacht en geschreven vanuit het mkb, en niet worden getoetst aan het mkb. Deze grondgedachte, die essentieel is voor uitvoerbaarheid en draagvlak, missen we nog volledig in de rapportage.

Dat het kabinet de problematiek van de schijnzelfstandigheid serieus neemt, blijkt uit het voornemen opdrachtgevers mede-verantwoordelijk te maken en het plan een internetmodule te ontwikkelen voor de VAR. De voornemens van Minister Blok bouwplannen deels privaat te toetsen, helpt effectief procedures te verkorten.

Wat verbazing wekt is dat het kabinet te kennen geeft vooral zaken te doen met de beide algemene koepelorganisaties. Het lijkt de Aannemersfederatie veel effectiever voor pilots rechtstreeks zaken te doen met de direct-betrokken brancheorganisaties. In dit geval werken één-traps-raketten een stuk beter en sneller dan twee- of drietrapsvarianten. Het moet het kabinet meer waard zijn direct vanuit het veld te horen wat er schort, dan te besparen op een aanspreekpunt meer of minder.

Ook verbazing wekt dat het rapport van de SGP van 2013, “de rode loper uit voor de bouw”, met daarin tal van aanbevelingen om tot vermindering van regeldruk te komen in de sector, nog steeds niet op de burelen van het kabinet is neergedaald.

Tenslotte is het de Aannemersfederatie volstrekt onduidelijk hoe groot de netto-lastenreductie is. Er vanuitgaande dat de cijfers die het kabinet publiceert uitsluitend te maken hebben met bestaande wet- en regelgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL)