Kabinet geeft aanzet voor aanpak grondstoffenproblematiek

Het kabinet heeft een notitie over grondstoffen naar de Tweede Kamer gezonden. In de grondstoffennotitie wordt in kaart gebracht wat er voor Nederland en Europa nodig is om te komen tot een nationaal grondstoffenbeleid. Aanleiding voor de notitie zijn de mondiale veranderingen op gebied van grondstoffenwinning en –verbruik.

In een globaliserende economie is zekerheid van grondstoffenvoorziening van groot belang. Bedrijven merken in toenemende mate wat hiervan de gevolgen kunnen zijn: prijsschommelingen en zorgen over voldoende beschikbaarheid van grondstoffen voor hun productieprocessen.

Een van de conclusies is dat staatsbemoeienis met grondstoffenvoorzieningszekerheid mondiaal toeneemt. Die staatsbemoeienis kan gevolgen hebben voor zowel aanbod als vraag. Dit is een reden voor het kabinet om naast de bevordering van Europees grondstoffenbeleid ook de nationale beleidsvorming te stimuleren.

De grondstoffennotitie is een eerste aanzet binnen dit proces. Betrokken ministeries zijn Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en Infrastructuur en Milieu.

Het kabinet benadrukt in de notitie dat grondstoffenvoorziening in eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid van bedrijven is. Maar ook maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstellingen en overheden hebben een rol. Zij worden betrokken in de vervolgstappen.

Daarnaast wil het kabinet de bilaterale relaties met landen versterken om grondstoffentoevoer of de leverantie van voor ons belangrijke halffabricaten veilig te stellen. Het kabinet zet in op het in stand houden van het open handelssysteem, aangezien vrijhandel cruciaal is voor Nederland als doorvoerland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)