Verstoring

Binnen het vakgebied van de treindienstleider wordt een verstoring gezien als een incident die in beginsel niet technisch van aard is. Te denken valt aan veel voorkomende meldingen zoals ‘kinderen in het spoor’. Overigens behoort een versperring door een defecte trein ook tot de categorie van verstoringen. Het probleem is welliswaar technisch van aard maar valt niet onder de technische middelen die de treindienstleider tot zijn beschikking heeft.